Φυσική Αγωγή Γ’ τάξης μέσω CLIL

Τίτλος δράσης/προγράμματος
Φυσική Αγωγή Γ’ τάξης μέσω CLIL
Κατηγορία δράσης/προγράμματος
Έρευνα Πεδίου
Περιγραφή δράσης/Προγράμματος
Το καινοτόμο πρόγραμμα διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής μέσω CLIL (Content and Language Integrated Learning/Ολιστική Προσέγγιση Εκμάθησης Γλώσσας και Περιεχομένου) εφαρμόστηκε πιλοτικά κατά το σχολικό έτος 2013-14 στο ένα τμήμα της Β΄ τάξης. Η ικανοποίηση τόσο των μαθητών και των γονέων τους όπως καταγράφηκε από τα δεδομένα της αξιολόγησης όσο και των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών από τα διδακτικά αποτελέσματα, οδήγησε στην απόφαση της εφαρμογής του προγράμματος στους ίδιους μαθητές που φοιτούν στη Γ΄ τάξη κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά. Οι μαθητές θα διδαχθούν την ύλη της Φυσικής Αγωγής της εν λόγω τάξης στην Αγγλική γλώσσα με συνδιδασκαλία των αντίστοιχων εκπαιδευτικών.
Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑ
Αριθμός Συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη
25 μαθητές (12 αγόρια & 13 κορίτσια) Γ΄τάξης
Προβλεπόμενες επισκέψεις/Συνεργασίες με φορείς κλπ.
Στόχοι
– Να κινούνται με αποτελεσματικότητα και σε διάφορους ρυθμούς συνδυάζοντας δεξιότητες μετακίνησης, ισορροπίας, χειρισμού και διάφορες κινητικές έννοιες.
– Να εφαρμόζουν συνδυασμό δεξιοτήτων και απλών στρατηγικών σε απλοποιημένες μορφές ομαδικών και ατομικών αθλημάτων
– Να παρατηρούν την εκτέλεση δεξιοτήτων από συμμαθητές/τριές τους και να παρέχουν ανατροφοδότηση
– Να συμμετέχουν στην αξιολόγηση των στοιχείων φυσικής κατάστασης για υγεία και να γνωρίζουν τις φυσιολογικές μεταβολές στο σώμα κατά τη συμμετοχή στη φυσική δραστηριότητα
– Να συνεργάζονται για την επίτευξη κοινών στόχων σε ομάδες και για τη δημιουργία ρουτίνας δεξιοτήτων με συνοδεία μουσικής
– Να επιδεικνύουν κατάλληλη συμπεριφορά σε διάφορες καταστάσεις όπως στη νίκη και την ήττα στα ομαδικά αθλητικά παιχνίδια
– Να κατανοούν και να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο στην Αγγλική γλώσσα
Διαδικασία
Το πρόγραμμα θα εφαρμόζεται κατά τις δύο ώρες του μαθήματος Φυσικής Αγωγής την εβδομάδα με το συνεργατικό μοντέλο διδασκαλίας, δηλαδή με συνδιδασκαλία των δύο εκπαιδευτικών (Φυσικής Αγωγής και Αγγλικών).
Ως διδακτικές προσεγγίσεις θα χρησιμοποιηθούν, εκτός από μέρος του φάσματος των στυλ διδασκαλίας της ΦΑ με έμφαση στην αλληλεπίδραση και την ενεργή απόκτηση γνώσεων, ομαδοσυνεργατικές πρακτικές για ανάπτυξη συνεργασίας και σεβασμού της διαφορετικότητας, και χρήση Η/Υ και διαδικτύου.
Αποτελέσματα
Παραδοτέα