ψηφιακή κοινότητας μάθησης και επικοινωνίας

Τίτλος δράσης/προγράμματος
ψηφιακή κοινότητας μάθησης και επικοινωνίας
Κατηγορία δράσης/προγράμματος
Έρευνα Πεδίου
Περιγραφή δράσης/Προγράμματος
Χρησιμοποιώντας το λογισμικό kidblog ο εκπαιδευτικός της τάξης δημιουργεί μια Διαδικτυακή Τάξη που δίνει τη δυνατότητα σε κάθε μαθητή και μαθήτρια να δημιουργήσει το δικό του ιστότοπο – blog μέσα σε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον – απόρρητο, χωρίς διαφημίσεις – όπου ο εκπαιδευτικός διατηρεί τον πλήρη έλεγχο στα μαθητικά blog αλλά και στους λογαριασμούς των χρηστών.
Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
ΚΝΑΒΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Αριθμός Συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη
18 παιδιά. 10 αγόρια και 8 κορίτσια. Στ1 τμήμα
Προβλεπόμενες επισκέψεις/Συνεργασίες με φορείς κλπ.
Στόχοι
– Δημιουργία συζητήσεων μεταξύ όλων των μελών της τάξης.
– Επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό εκτός σχολικού ωραρίου με στόχο την ανατροφοδότηση του μαθησιακού περιεχομένου.
– Εξάσκηση δεξιοτήτων γραφής.
– Δημοσίευση εργασιών μαθητών και μαθητριών με πολυμεσικό περιεχόμενο
– Διαμοιρασμός πληροφοριών και μαθησιακού υλικού.
Διαδικασία
Η κοινότητα διαμορφώνεται πλήρως από τον εκπαιδευτικό της τάξης:
– Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν μια ψηφιακή τάξη καθώς και τους λογαριασμούς των χρηστών και έτσι έχουν τον έλεγχο όλων των blogs των μαθητών/τριών.
–  Τα blogs των μαθητών/τιών είναι ιδιωτικά από προεπιλογή και μπορούν να προβληθούν μόνο στους συμμαθητές και στον εκπαιδευτικό. Πρέπει κάποιος να γνωρίζει την ηλεκτρονική διεύθυνση για να «δει» την κοινότητα. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επέμβει στις αναρτήσεις, να τις διαγράψει , να τις διαμορφώσει. Ταυτόχρονα υπάρχει από προεπιλογή απαγόρευση ακατάλληλου περιεχομένου.
– Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσθέσουν (με κωδικό πρόσβασης) γονείς και επισκέπτες στην κοινότητα.
– Ρυθμίσεις απορρήτου μπλοκάρουν αυτόκλητα σχόλια από εξωτερικές πηγές.
– το Kidblog είναι πλήρως συμβατό με το πρωτόκολλο COPPA και δεν απαιτεί προσωπικές πληροφορίες από τους μαθητές και τις μαθήτριες.
– Οι χρήστες μπορούν να «ενσωματώνουν» υλικό από όλες τις web 2.0 εφαρμογές.
– – Ο εκπαιδευτικός μπορεί να διατηρεί e-portfolio για κάθε μέλος και να αξιολογεί το περιεχόμενο ανάλογα με τους διδακτικούς στόχους ανά γνωστικό αντικείμενο.
Αποτελέσματα
Παραδοτέα