Κυκλοφορώ με ασφάλεια

Τίτλος δράσης/προγράμματος
Κυκλοφορώ με ασφάλεια
Κατηγορία δράσης/προγράμματος
Αγωγής Υγείας
Περιγραφή δράσης/Προγράμματος
Είναι σημαντικό τα παιδιά να δουν με σοβαρότητα τα θέματα της οδικής ασφάλειας τώρα που χρειάζονται και απαιτούν την ανεξαρτησία τους και να αναγνωρίσουν τις κυριότερες καταστάσεις κυκλοφορίας που αντιμετωπίζουν στο περιβάλλον τους (στην καθημερινότητά τους) και να συνειδητοποιήσουν τους κινδύνους της! Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, συνδυάσαμε τα μαθήματα της  Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας και μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα τα ζητήματα που αφορούν στην κυκλοφοριακή αγωγή των παιδιών, να εντοπίσουμε και να διορθώσουμε τις λάθος απόψεις και συμπεριφορές που παρουσίαζαν και να γνωρίσουμε τους κανόνες που ισχύουν όταν κυκλοφορούμε στο δρόμο, είτε είμαστε οδηγοί είτε είμαστε πεζοί. Ζωγραφίσαμε, συζητήσαμε, διαβάσαμε σχετικά βιβλία και άρθρα, συνεχίσαμε ιστορίες και μέσα από μια διασκεδαστική διαδικασία αποκτήσαμε το πρώτο μας δίπλωμα, αυτό του πεζού! Αυτή η θεματική ενότητα ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στο πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής.
Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΤΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΦΗ
Αριθμός Συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη
48: Γ1 και Γ2
Προβλεπόμενες επισκέψεις/Συνεργασίες με φορείς κλπ.
Επίσκεψη στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής
Στόχοι
Ως εκπαιδευτικοί στοχεύουμε να πετύχουμε την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των μαθητών/-τριών μας ενισχύοντας την υπευθυνότητα, την επικοινωνία, την αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση, την προσωπικότητα και την ικανότητα τους για την υιοθέτηση
Μετά  την  ολοκλήρωση   του προγράμματος οι  μαθητές/τριες  θα  έχουν καταστεί ικανοί να:
Να μάθουν να αντιμετωπίζουν επικίνδυνες καταστάσεις κυκλοφορίας (διασταυρώσεις, στροφές, διαβάσεις δρόμου κ.λ.π.)
Να κατανοήσουν ότι στην κυκλοφορία ισχύουν κανόνες και να μάθουν να τους τηρούν με τη βοήθεια σημάτων/διαγραμμίσεων!
Να αντιληφθούν τις συνέπειες από την παράβαση κανόνων οδικής συμπεριφοράς (κανόνων κυκλοφορίας).
Να αναγνωρίσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις τους στο δρόμο και να διορθώσουν τις (τυχόν) λάθος συμπεριφορές αναπτύσσοντας συμπεριφορά υπεύθυνου πολίτη που εκτιμώντας την αξία της κυκλοφοριακής αγωγής για την ίδια τους τη ζωή(και των ανθρώπων που αγαπούν).
Να αναπτύξουν την ικανότητά τους για παρατήρηση.
Διαδικασία
Διαθεματική προσέγγιση
Τεχνικές ενεργητικής συμμετοχής:
Καταιγισμός ιδεών
ελεύθερος συνειρμός
Δραματοποίηση-παιχνίδι ρόλων
Καλλιτεχνικές δημιουργίες
Μικρές εταιρικές ομάδες ή ολιγομελείς με τη βοήθεια κοινωνιογράμματος
Αφήγηση ιστοριών
Χρήση οπτικοακουστικού υλικού
Επισκέψεις ομιλητών
Εκπόνηση εργασιών μετά από έρευνα δράσης
η βιβλιογραφική έρευνα μέσα από κατάλληλες πηγές (δημοτική βιβλιοθήκη, διαδίκτυο, αρχείο εφημερίδων κ.ά)
λογισμικό για τα μαθήματα του δημοτικού σχολείου.
Η συλλογή του υλικού θα γίνει μέσα από: Βιβλιογραφική έρευνα , από κατάλληλες πηγές, τη χρήση λογισμικών, παιδικές ταινίες και τραγούδια.
Αποτελέσματα
Τα παιδιά θα καταγράψουν πληροφορίες, θα συνθέσουν πληροφοριακό υλικό, θα δημιουργήσουν, θα παίξουν, θα δραματοποιήσουν.
Παραδοτέα
Θα χρησιμοποιηθούν φύλλα εργασίας, θα συνταχθεί, θα συμπληρωθεί και θα επεξεργαστεί σχετικό ερωτηματολόγιο, θα γίνουν ομαδικές δημιουργικές εργασίες και καλλιτεχνικές δημιουργίες.