Πρόληψη του Εκφοβισμού και της βίας μεταξύ των μαθητών του σχολείου

Τίτλος δράσης/προγράμματος
Πρόληψη του Εκφοβισμού και της βίας μεταξύ των μαθητών του σχολείου
Κατηγορία δράσης/προγράμματος
Αγωγής Υγείας
Περιγραφή δράσης/Προγράμματος
Η σχολική βία εμφανίζεται κυρίως, με τη μορφή του σχολικού εκφοβισμού (bullying), ο οποίος περιλαμβάνει τη λεκτική, τη σωματική, την ψυχολογική, τη σεξουαλική παρενόχληση, καθώς και το βανδαλισμό. Αποτελεί εσκεμμένη πράξη, που αποσκοπεί στην πρόκληση σωματικού ή ψυχικού πόνου και στην υποταγή του θύματος. Στοιχεία, όπως η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης μέσω της επιβράβευσης και της αναγνώρισης, η συνεργασία και η παρώθηση ενισχύουν την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και διδάσκουν στους μαθητές την ορθή διεκδίκηση των επιδιώξεών τους. Η συμμετοχή και η ενεργός δράση των μαθητών σε κοινωνικά επιθυμητές δραστηριότητες, εκτονώνει την ενέργεια και παράλληλα τους εξοπλίζει με δεξιότητες που θα αποδειχθούν χρήσιμες στην κοινωνική τους προσαρμογή.
Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΤΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΦΗ
Αριθμός Συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη
48
Προβλεπόμενες επισκέψεις/Συνεργασίες με φορείς κλπ.
Υλικό “ΠΥΞΙΔΑ” – Το σπίτι των παιδιών
Παρατηρητήριο για τη σχολική βία
Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας
Δίκτυο ΑΛΦΑ
Ψυχολόγος του κέντρου Κοινωνικής Στήριξης του δήμου
ΕΨΥΠΕ
Στόχοι
Την προάσπιση,  βελτίωση και προαγωγή της ψυχικής, σωματικής και κοινωνικής υγείας των μαθητών/-τριών, αφενός με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και της κριτικής σκέ-
ψης τους αφετέρου με την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τουςΣκοπός τα παιδιά να αναγνωρίσουν τις αντιλήψεις τους για την επιθετικότητα, να βρουν άλλους τρόπους έκφρασης των συναισθηµάτων τους, να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθησή τους για τα συναισθήµατα των άλλων και να αποκτήσουν αίσθηση της αξίας της οµαδικότητας.
Διαδικασία
Ομαδοσυνεργατική μέθοδος-Ενεργητική/ βιωματική μάθηση

-Τεχνικές:
Κύκλος συζήτησης
Τεχνικές επικοινωνίας- ενεργητική ακρόαση
Διεργασία σε ζευγάρια, μικρές ομάδες και σε ολομέλεια
Παιχνίδια  ρόλων
Εικαστική έκφραση ( ζωγραφική, κολλάζ, κατασκευές)

-Εκδήλωση για την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού και της παιδικής επιθετικότητας

– Διάχυση των αποτελεσμάτων στο ευρύτερο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον

-Επίσκεψη ειδικών στο σχολείο

Αποτελέσματα
Συνεντεύξεις, παρατήρηση στάσεων και συμπεριφορών κατά την εξέλιξη του προγράμματος, δημιουργίες παιδιών, αξιολόγηση του προγράμματος από τους ίδιους τους μαθητές
Παραδοτέα
Εκδήλωση για το σχολικό εκφοβισμό.