Απορρίμματα: Μειώνω επαναχρησιμοποιώ ανακυκλώνω

Τίτλος δράσης/προγράμματος
Απορρίμματα: Μειώνω επαναχρησιμοποιώ ανακυκλώνω
Κατηγορία δράσης/προγράμματος
Περιβαλλοντικής
Περιγραφή δράσης/Προγράμματος
Οι φυσικοί πόροι στην εποχή μας εξαντλούνται με απίστευτα γρήγορους ρυθμούς. Αυτό έχει οδηγήσει στη σύσταση περιβαλλοντικών οργανώσεων ανά τον κόσμο με στόχο τη βελτίωση του περιβάλλοντος. Η υπερεξάντληση των φυσικών πόρων  επιβαρύνει καθημερινά το περιβάλλον με χιλιάδες τόνους απορριμμάτων. Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ένα ακανθώδες θέμα αφού παράγονται μεγάλες ποσότητες. Το μέλλον μας λοιπόν, στηρίζεται στην ορθή διαχείρισή τους, μια ορθή διαχείριση που θα στηρίζεται στην ανακύκλωση.
Η αντίληψή μας ότι η ευαισθητοποίηση των μαθητών θα προβληματίσει όχι μόνο τους γονείς τους αλλά και ολόκληρη  την  τοπική  κοινωνία  προκειμένου  να  ενδιαφερθεί  για  ένα  περιβάλλον  που  θα παραδώσουμε καλύτερο στις γενιές που έρχονται, αποτελεί και το λόγο για την πρόθεση υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος. Σκοπός, λοιπόν, της δράσης είναι ο προσδιορισμός της σχέσης μεταξύ φυσικών πόρων και καθημερινών καταναλωτικών προϊόντων και η συνειδητοποίηση ότι η ατομική συμπεριφορά παίζει καθοριστικό ρόλο στη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των απορριμμάτων, οι οποίες συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος.
Για να στηριχθούν οι εκπαιδευτικοί στο έργο τους θα πραγματοποιούνται σεμινάρια, ημερίδες και συναντήσεις εργασίας. Θα διεξάγονται βιωματικά εργαστήρια και επιμορφωτικές επισκέψεις καθώς και άλλες καινοτόμες δραστηριότητες, ώστε να ενισχυθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η δουλειά των περιβαλλοντικών και των σχολικών ομάδων του δικτύου και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σχετικά με το  δύσκολο πρόβλημα των απορριμμάτων.
Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΧΑΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΚΟΥΚΛΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΥΡΙΑΤΖΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΖΙΩΓΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΚΝΑΒΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Αριθμός Συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη
Αγόρια: 70    Κορίτσια: 60
Προβλεπόμενες επισκέψεις/Συνεργασίες με φορείς κλπ.
Συνεργασία με την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικών Θεμάτων Δυτικής Θεσσαλονίκης
Επίσκεψη σε χώρους υγειονομικής ταφής.
Συνεργασία με Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Επίσκεψη στο Κ.Π.Ε. Ελευθερίου-Κορδελιού.
Στόχοι
Γνωστικοί
Οι μαθητές επιδιώκεται:
Να γνωρίσουν τους τρόπους διαχείρισης απορριμμάτων που χρησιμοποιούν οι πολίτες
Να γνωρίσουν τον τρόπο ζωής παλιότερα, όπου η επαναχρησιμοποίηση και εξοικονόμηση υλικών καθημερινής χρήσης ήταν καθιερωμένη πρακτική.
Να κατανοήσουν την έννοια της ανακύκλωσης και πώς συνδέεται με την προστασία του περιβάλλοντος.
Να αναγνωρίζουν ποια προϊόντα ανακυκλώνονται και ξαναχρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους.
Να γνωρίσουν τα είδη απορριμμάτων που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον
Να γνωρίσουν τους σύγχρονους τρόπους διαχείρισης των απορριμμάτωνΣυναισθηματικοί
Οι μαθητές επιδιώκεται:
Η ανάπτυξη της οικολογικής ευασθησίας των μαθητών να λειτουργήσει  ανατροφοδοτικά στη δημιουργία  οικολογικής ευαισθησίας τόσο στον οικογενειακό όσο και στον κοινωνικό τους περίγυρο.
Η ευαισθητοποίηση των μαθητών μέσα από τα προβλήματα που δημιουργεί η υπερκατανάλωση.
Η καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης προς μη καταναλωτικά πρότυπα.
Η αναγνώριση της αξίας και της προστασίας του φυσικού αλλά και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Η ανάπτυξη θετικών στάσεων και συμπεριφορών με σκοπό τη μείωση και την επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων.

Ψυχο-κοινωνικοί
Οι μαθητές επιδιώκεται:
Να προβληματιστούν για τις αιτίες και τους κινδύνους που απορρέουν από την κακή διαχείριση των απορριμμάτων και των αποβλήτων.
Να συνειδητοποιήσουν την περιβαλλοντική και οικονομική αξία της ανακύκλωσης.
Να ασκηθούν ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι η καθαριότητα του σχολείου, της γειτονιάς και της περιοχής τους είναι πρώτα ατομική και μετά κοινωνική.
Να αναπτύξουν την ικανότητά τους για καταγραφή παρατηρήσεων και αξιοποίηση πληροφοριών σχετικών με το θέμα.
Να δράσουν και να δραστηριοποιηθούν όλοι οι άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενοι (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς-κηδεμόνες, τοπική κοινωνία)
Να ενισχύσουν την ενεργό συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων.

Διαδικασία
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Οργάνωση έρευνας μέσω ερωτηματολογίου για τις συνήθειες των οικογενειών και των μαθητών σε ότι αφορά στα απορρίμματα και στην ανακύκλωση.
Μελέτες περίπτωσης: α) Μειώνω-επαναχρησιμοποιώ-ανακυκλώνω (φύλλο εργασίας), β) φυσικοί πόροι και καθημερινά καταναλωτικά προϊόντα.
Έκδοση εφημερίδας με τίτλο η Ανακύκλωση
Δημιουργία «οικοκώδικα» και αφίσας με συνθήματα για τη μείωση των απορριμμάτων, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωσή τους.
Διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα τα απόβλητα
Συγγραφή λεξικού απορριμμάτων με λέξεις-κλειδιά στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά.
Δημιουργία ιστοριών με μορφή κόμικς με τη χρήση ΤΠΕ.
Ενημέρωση των γονέων και των συμπολιτών για τη μείωση, συλλογή επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων.
Γραφή σεναρίου για ένα μικρό θεατρικό έργο με θέμα σχετικό με την ανακύκλωση-δραματοποίηση.
Καταγραφή των υλικών από τα οποία είναι κατασκευασμένα τα παιχνίδια, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των παιχνιδιών.
Περιήγηση στη γειτονιά και καταγραφή των «προβληματικών» περιοχών (με έντονη την παρουσία απορριμμάτων και έλλειψη κάδων ανακύκλωσης).
Αποτελέσματα
Η αξιολόγηση του προγράμματος θα εξελίσσεται σε όλες τις φάσεις και θα είναι αρχική,  διαμορφωτική και τελική. Συνολική αξιολόγηση θα γίνει στο τέλος της σχολικής χρονιάς 2014-2015 καθώς και στο τέλος της λειτουργίας του πιθανού υπό σύσταση δικτύου το 2015.
Κατά την αρχική αξιολόγηση θα χρησιμοποιηθούν ερωτηματολόγια, κείμενα και ιχνογραφήματα ως μέσα για μια πρώτη γνωριμία των μαθητών με το θέμα. Για  την  τελική  αξιολόγηση  της  πορείας  υλοποίησης  του  προγράμματος  θα χρησιμοποιηθεί  το αρχικό ερωτηματολόγιο, κείμενα σχετικά με το θέμα αλλά και παιχνίδια.
Κοινοποίηση και οργάνωση ανοιχτής συζήτησης με τους τοπικούς φορείς για τα απορρίμματα.
Παραδοτέα
Παραγόμενο υλικό από εκπαιδευτικούς και μαθητές όπως αφίσες, κόμιξ κ.ά.