Νερό-Υγροβιότοποι

Τίτλος δράσης/προγράμματος
Νερό-Υγροβιότοποι
Κατηγορία δράσης/προγράμματος
Περιβαλλοντικής
Περιγραφή δράσης/Προγράμματος
Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές  την ιδιαίτερη σημασία του νερού για τους ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς, να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα και την ευαισθησία του υγροτοπικού οικοσυστήματος και να αντιληφθούν την αξία προστασίας του περιβάλλοντος.
Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ, ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑ ΒΑΣΩ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΠΗ, ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΚΟΡΙΝΑ, ΡΩΣΣΟΥ , ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΓΚΙΛΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Αριθμός Συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη
Τάξη: Ε΄
Αριθμός μαθητών: 62
Προβλεπόμενες επισκέψεις/Συνεργασίες με φορείς κλπ.
Θα πραγματοποιηθεί και επίσκεψη σε υγροβιότοπο της περιοχής μας.
Στόχοι
Οι επιμέρους στόχοι (γνωστικοί, συναισθηματικοί, δεξιοτήτων) του προγράμματος είναι:
Ø Να κατανοήσουν οι μαθητές  ότι το νερό αποτελεί βασικό στοιχείο της ζωής στη γη και συνδέεται ουσιαστικά με όλες τις φυσικές και ανθρώπινες ενέργειες
Ø Να θαυμάσουν και να εκτιμήσουν το νερό ως ένα φυσικό, μη ανεξάντλητο πόρο, απαραίτητο όμως για τη διατήρηση κάθε μορφής ζωής
Ø Να εξοικειωθούν με βασικές περιβαλλοντικές και οικολογικές έννοιες σχετικές με το νερό και τους υγροβιότοπους
Ø Να ενημερωθούν για τη μεγάλη σημασία των υγροβιότοπων ως οικοσυστημάτων
Ø Να διαπιστώσουν την άμεση σχέση και αλληλεξάρτηση ανθρώπου και υγροτόπου
Ø Να γνωρίσουν τους υγροβιότοπους που υπάρχουν κοντά στην περιοχή που ζουν, τη χλωρίδα και την πανίδα τους
Ø Να διαμορφώσουν κανόνες συμπεριφοράς για τη σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος
Ø Χρησιμοποιώντας απλά υλικά, να δημιουργήσουν κατασκευές σχετικές με το θέμα
Ø Να χρησιμοποιήσουν λεξιλόγιο στα Αγγλικά το οποίο έχουν διδαχθεί στην τάξη ώστε ν’ ανταποκριθούν στις ανάγκες του προγράμματος
Ø Να μάθουν να συνεργάζονται κατά ομάδες μέσα σε κλίμα φιλίας και εμπιστοσύνης
Ø Ν’ αντιληφθούν ότι η ομαδική εργασία είναι αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη στην αντιμετώπιση καταστάσεων και προβλημάτων
Διαδικασία
Σχέδια Εργασίας (Project)Ομαδοσυνεργατική μέθοδος: Η κάθε ομάδα θα αναλαμβάνει να διεκπεραιώνει εργασίες οι οποίες θ’ αφορούν σε συγκεκριμένα θέματα κάθε φορά κάτω από την επίβλεψη και καθοδήγηση των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, φροντίζοντας πάντα για την ανατροφοδότησή τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα επιδιωχθεί η ανάπτυξη συνεργατικού πνεύματος μεταξύ των παιδιών, η συμμετοχή όλων ανάλογα με τις δυνατότητές τους, η ανάπτυξη του αλληλοσεβασμού και της ενσυναίσθησης των μαθητών/τριών καθώς και η τόνωση του αυτοσυναισθήματος των αδύναμων μαθησιακά παιδιών κ.λπ..

Βιωματική μέθοδος: Μέσα από την ενεργό συμμετοχή των παιδιών τόσο στις δραστηριότητες που αφορούν σε ζητήματα συλλογής πληροφοριών και παρουσίασής τους στην τάξη όσο και στην επιτόπια παρατήρηση και έρευνα κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών επισκέψεών μας.

Αποτελέσματα
Θα αξιολογηθεί ο βαθμός  επίτευξης στόχων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων από τη μεριά των μαθητών.
Επίσης, θ’ αξιολογηθεί το ενδιαφέρον, η προσπάθεια, η συμμετοχή, η συνεργασία των μαθητών και το αποτέλεσμα.
Παραδοτέα
Οι εργασίες των μαθητών θ’ αναρτηθούν στο ιστολόγιο της τάξης. http://mia-taksi-olo-hamogela.blogspot.gr/