Διάσημοι ζωγράφοι επισκέπτονται την τάξη μας! Famous painters visit our class!

Τίτλος δράσης/προγράμματος
Διάσημοι ζωγράφοι επισκέπτονται την τάξη μας! Famous painters visit our class!
Κατηγορία δράσης/προγράμματος
Πολιτιστικών
Περιγραφή δράσης/Προγράμματος
Διάρκεια
8 μήνες (Οκτώβριος 2014 – Μάιος 2015)

Σκοπός & Στόχοι
Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η επαφή – γνωριμία των μαθητών με καλλιτεχνικά ρεύματα τέχνης που εμφανίστηκαν τον 19ο και 20ό αιώνα και τους κυριότερους εκπροσώπους τους. Μέσα από δραστηριότητες έρευνας και δημιουργίας έργων οι μαθητές να καλλιεργηθούν ως δημιουργοί αλλά και ως φιλότεχνοι θεατές και να συνειδητοποιήσουν ότι η ζωγραφική μπορεί να αποτελέσει πηγή τέρψης και  δημιουργικής έκφρασης.
Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι:
Α. Στον γνωστικό τομέα:
Ø        Η εξοικείωση των μαθητών με τα ρεύματα, τις τεχνικές και τους όρους της ζωγραφικής.
Ø        Η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη ζωή και το έργο μεγάλων ζωγράφων και η επαφή τους με διάσημους πίνακες.
Ø        Η άσκηση της γλώσσας (αγγλική και ελληνική) και η ανάπτυξη της παρατηρητικότητας, καθώς οι μαθητές καλούνται να ανακαλύψουν ομοιότητες και διαφορές και να σχολιάσουν τα μορφικά στοιχεία- υλικά, τα θέματα και το περιεχόμενο καλλιτεχνικών δημιουργημάτων ζωγραφικής.
Ø        Η γνωριμία με υλικά και τεχνικές και η δημιουργία δικών τους έργων. Ø                                                                                                                                                                                                  Η σύνδεση της ζωγραφικής με σημαντικά δείγματα της μουσικής ανθολογίας και η ανάπτυξη της συνθετικής ικανότητας μέσα από την δημιουργία πρωτότυπων μουσικών κομματιών που θα έχουν ως αφετηρία διάσημους πίνακες από διαφορετικά καλλιτεχνικά ρεύματα.
Β. Στον συναισθηματικό τομέα:
Ø        Να αποκτήσουν τα παιδιά θετική στάση απέναντι στη ζωγραφική και την τέχνη γενικότερα.
Ø        Να είναι σε θέση οι μαθητές να κατανοούν ένα έργο τέχνης και να το επιτρέπουν να τους αγγίξει συναισθηματικά.
Ø        Να κινητοποιήσει τον φαντασιακό κόσμο των μαθητών, να απελευθερώσει τη σκέψη τους, να διευρύνει τη φαντασία τους και να τους χαρίσει στιγμές δημιουργικής ευχαρίστησης.
Ø        Να δημιουργηθεί κλίμα ελεύθερης έκφρασης συναισθημάτων των μαθητών.
Γ. Στον ψυχοκινητικό τομέα
Ø        Η δημιουργία κλίματος δημιουργικότητας μέσα στην τάξη.
Ø        Η ανάπτυξη επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών.
Ø        Η σωστή και ασφαλής αξιοποίηση του διαδικτύου και των ΤΠΕ και η καλλιέργεια δεξιοτήτων που απαιτούνται στον 21ο αιώνα.

Μεθοδολογία
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα υπάρξει διαθεματική προσέγγιση του θέματος και σύνδεσή του με διάφορα διδακτικά αντικείμενα (εικαστικά, αγγλικά, γλώσσα, ΤΠΕ, γεωγραφία, μαθηματικά, μουσική).
Οι μαθητές θα προσεγγίσουν με βιωματικό τρόπο την τέχνη και θα εργαστούν σε ομάδες (ομαδοσυνεργατική μορφή διδασκαλίας). Θα έχουν ενεργό ρόλο στη μάθηση καθώς θα αναζητούν υλικό, θα οργανώνουν και θα διεξάγουν συνθετικές εργασίες (μέθοδος project) και θα εκφράζουν ελεύθερα συναισθήματα, ιδέες και μηνύματα μέσω των δημιουργιών τους.

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΚΟΡΙΝΑ, ΡΩΣΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΝΑΤΑΣΑ, ΒΑΪΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ, ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΓΚΙΛΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Αριθμός Συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη
Προβλεπόμενες επισκέψεις/Συνεργασίες με φορείς κλπ.
Στόχοι
Διαδικασία
Αποτελέσματα
Παραδοτέα