Εξερευνώντας βυζαντινά μονοπάτια

Τίτλος δράσης/προγράμματος
Εξερευνώντας βυζαντινά μονοπάτια
Κατηγορία δράσης/προγράμματος
Πολιτιστικών
Περιγραφή δράσης/Προγράμματος
Η δράση θα διεξαχθεί στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας και των Θρησκευτικών. Θα έχει ως σκοπό να γνωρίσουν οι μαθητές μνημεία της Βυζαντινής εποχής καθώς και την ιστορία τους.
Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΚΟΡΙΝΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΝΑΤΑΣΑ, ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Αριθμός Συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη
Ε’ τάξη
Προβλεπόμενες επισκέψεις/Συνεργασίες με φορείς κλπ.
Επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη και στο Οικομενικό Πατριαρχείο.
Στόχοι
Να αποκτήσουν οι μαθητές δεξιότητες ιστοριοεξερεύνησης, καθώς και  συλλογής και αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο.
Να αποκτήσουν και να κατανοήσουν γνώσεις που έχουν σχέση με το πνευματικό και ιστορικό υπόβαθρο της πόλης μας.
Διαδικασία
Βιωματική προσέγγιση μέσω των μνημείων, των ιστορικών αναφορών όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη και την Κωνσταντινούπολη στη Βυζαντινή εποχή.
Συλλογή πληροφοριών από το διαδίκτυο. Σύνθσεση εικόνων και πληροφοριών από τις επιτόπιες επισκέψεις. Οδοιπορικό στα βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης και της Κωνσταντινούπολης.
Αποτελέσματα
Απόκτηση δεξιοτητών ιστοριοεξερεύνησης.
Απόκτηση δεξιοτήτων συλλογής και αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο και σύνθεση τους με σκοπό την παρουσίαση τους στην σχολική κοινότητα.
Απόκτηση και κατανόηση γνώσεων που έχουν σχέση με το πνευματικό και ιστορικό υπόβαθρο της πόλης μας.
Παραδοτέα
Οπτικοακουστικό υλικό, τόσο για την εφημερίδα Νέ@ στο Θρ@νίο όσο και για το Radio Experimental.