Νέ@ στο θρ@νίο

Τίτλος δράσης/προγράμματος
Νέ@ στο θρ@νίο
Κατηγορία δράσης/προγράμματος
Πολιτιστικών
Περιγραφή δράσης/Προγράμματος
Δημιουργία εφημερίδας από τους μαθητές της Ε τάξης τόσο ηλεκτρονικής στην ιστοσελίδα που φιλοξενείται από το ΠΣΔ όσο και έντυπης χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Scribus.
Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΚΟΡΙΝΑ, ΡΩΣΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΝΑΤΑΣΑ
Αριθμός Συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη
Ε τάξη
Προβλεπόμενες επισκέψεις/Συνεργασίες με φορείς κλπ.
Στόχοι
Να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με τον τομέα  της έντυπης και  ηλεκτρονικής εφημερίδας ειδικότερα στο δημιουργικό κομμάτι.
Να αποκτήσουν οι μαθητές δεξιότητες συγγραφής κειμένων κατάλληλων προς δημοσίευση. Επίσης να είναι σε θέση να αναλάβουν τη διακόσμηση και τη δημιουργία προτύπου εκτύπωσης βάση των κανόνων της τυπογραφίας.
Διαδικασία
Οι μαθητές καλούνται ομαδοσυνεργατικά να ππροσφέρουν βάση ρολων στγ δημιουργία και τη δημοσίευση μιας εφημερίδας. Οι μικροί δημοσιογράφοι θα γράψουν τα άρθρα, οι μικροί καλλιτέχνες θα αναλάβουν τη διακόσμηση, οι μικροί φωτοσυνθέτες θα ψηφιοποιήσουν το γραπτό λόγο και θα ασχοληθούν με το μοντάζ των σελίδων και οι μικροί τυπογράφοι θα αναλάβουν τη δημοσίευση και την εκτύπωση της εφημερίδας
Αποτελέσματα
Απόκτηση δεξιοτήτων μιας συνθετικής ομαδοσυνεργατικής εργασίας που έχει σκοπό την έκδοση ενός εντύπου και την έκφραση των ιδεών των συμμετεχόντων.
Παραδοτέα
Έντυπο εφημερίδας, ηλεκτρονική δημοσίευση.