Σχολικό ραδιόφωνο

Τίτλος δράσης/προγράμματος
Σχολικό ραδιόφωνο
Κατηγορία δράσης/προγράμματος
Πολιτιστικών
Περιγραφή δράσης/Προγράμματος
Λειτουργία μαθητικού διαδικτυακού ραδιοφώνου
Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί
ΒΑΪΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ, ΧΑΤΖΗ ΜΑΙΡΗ, ΚΝΑΒΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Αριθμός Συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη
Όλο το σχολείο
Προβλεπόμενες επισκέψεις/Συνεργασίες με φορείς κλπ.
Στόχοι
Το σχολείο ως χώρος συμμετοχικής δημιουργίας και έκφρασης μέσω ενός δυναμικού και ευέλικτου εκπαιδευτικού εργαλείου που διευκολύνει την άμεση επαφή των μαθητών και μαθητριών με το σχολικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.
Διαδικασία
Το μαθητικό διαδικτυακό ραδιόφωνο λειτουργεί έως τον Ιούνιο του 2015 ως εξής:
– 1ο βήμα: αποτελεί το μέσο έκφρασης όλων των παιδιών του σχολείου που, με τη βοήθεια και επίβλεψη των εκπαιδευτικών της τάξης τους, ηχογραφούν ραδιοφωνικές εκπομπές και επιλέγουν σύντομα αποσπάσματα από μουσικές συνθέσεις που ταιριάζουν στη θεματική τους.
– 2ο βήμα: το ηχογραφημένο υλικό παίρνει την τελική ψηφιακή του μορφή και δημοσιεύεται από τον καλλιτεχνικό υπεύθυνο του ραδιοφώνου και διαχειριστή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, εκπαιδευτικό Κνάβα Οδυσσέα (εκπαιδευτικός ΠΕ70) με συνεργάτες  τους Μαίρη Χατζή ( εκπαιδευτικός ΠΕ70) και Γεωργία Βαΐτση.
– 4ο βήμα: το διαδικτυακό ραδιόφωνο είναι «ανοιχτό» καθημερινά για τους ακροατές.
– 5ο βήμα: στο διαδικτυακό ραδιόφωνο φιλοξενείται και η Παιδική Συμφωνία, η χορωσία του σχολείου, υπό την καθοδήγηση της Γεωργίας Βαΐτση (εκπαιδευτικός Μουσικής Αγωγής).
– 6ο βήμα: στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν επιτρέπεται ο σχολιασμός των εκπομπών, η δημοσίευση οπτικού υλικού και προσωπικών δεδομένων των μαθητών και μαθητριών.
Αποτελέσματα
Παραδοτέα