Όμιλος Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος, αποφασίστηκε η συμμετοχή όλων των παιδιών που κατέθεσαν αίτηση στον όμιλο.

Παρ’ όλ’ αυτά, για λόγους που επιβάλλει το διαγωνιστικό τμήμα του ομίλου, πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση ανάμεσα στα Τακτικά Μέλη του ομίλου που θα είναι δέκα και θα επιλεχθούν κατά τη διάρκεια του ομίλου ανάλογα με τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν. Οι υπόλοιποι θα αποτελέσουν τα Αναπληρωματικά μέλη που ωστόσο θα συμμετέχουν ισότιμα σε όλες τις διαδικασίες προετοιμασίας του διαγωνιστικού τμήματος.

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα/συμμετέχουσας Τάξη που φοιτά
1 ΒΑΝΑΣΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Ε’ Δημοτικού
2 Βότσης Σάββας Ε’ Δημοτικού
3 ΔΕΒΡΙΚΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ ΣΤ’ Δημοτικού
4 Ελματζιδου Μαρια Ε’ Δημοτικού
5 Ίμπρα Αρμάντο Ε’ Δημοτικού
6 Κεχαγιάς Ιάσων ΣΤ’ Δημοτικού
7 Μαξιμένκο Κώστας Ε’ Δημοτικού
8 ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ Ε’ Δημοτικού
9 Μαυρουδή Ασπασία ΣΤ’ Δημοτικού
10 Μπαργιώτη Μαρία ΣΤ’ Δημοτικού
11 Μωυσίδης Γιώργος ΣΤ’ Δημοτικού
12 ΡΑΔΟΣ ΘΩΜΑΣ ΣΤ’ Δημοτικού
13 ΡΑΔΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ε’ Δημοτικού
14 ΡΟΥΣΤΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤ’ Δημοτικού
15 Σιδέρης Νικόλαος Ε’ Δημοτικού
16 Σπάχο Στέλιος ΣΤ’ Δημοτικού
17 Χαλκίδης Παύλος ΣΤ’ Δημοτικού