ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΟΥ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ – ΔΕΛΦΟΙ – ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

 

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.

 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Χ

ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

         Χ

Ημερομηνία ……………………..

Αριθ. Πρωτ.  ……………………..

Σχ. Έτος:2015-2016

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:      3Ο  ΠΔΣ  ΕΥΟΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης    

ΤΗΛ. 2310703788                 ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ

FAX  2310703980                                                               Email    3dimevos@sch.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  61

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ: ΤΑΞΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ                                   ΠΕ: 70

 

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ: «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΟΥ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ – ΔΕΛΦΟΙ – ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ»

         

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ:

Αρ. Πράξης Ημερομηνία
   

 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

ΜΟΝΟ ΠΡΩΙ

ΠΡΩΙ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΜΟΝΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Χ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)

ΩΡΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΣΧΕΤΙΚΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

(ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

 

ΡΩΣΣΟΥ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ

70  

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
 

ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

70

 

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

 

ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

70

 

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ : 61     ΑΓΟΡΙΑ: 29   ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 32

ΑΜΙΓΕΣ ΤΜΗΜΑ:   ΜΕΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ:  

 

Συνάντηση ομάδας:

ΗΜΕΡΑ: ΩΡΑ: ΤΟΠΟΣ (αίθουσα κλπ):
     

 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ; ΝΑΙ / ΟΧΙ (Αν όχι δημιουργήστε ένα εφέτος)

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ) :

 

–  Κατανόηση από τους  μαθητές της ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας του χώρου της Ακρόπολης, των Δελφών και της Αρχαίας Ολυμπίας.

Ακρόπολη: το μνημείο της φωτεινότερης περιόδου της ανθρώπινης ιστορίας, του χρυσού αθηναϊκού αιώνα.

Δελφοί : τόπος ιερός και ιδιαίτερα σημαντικός  για τους  Αρχαίους  Έλληνες, Μαντείο  των  Δελφών.

Ολυμπία : O τόπος  όπου  γεννήθηκαν  οι  Ολυμπιακοί  αγώνες. Ολυμπιακό  ιδεώδες. Σύνδεση  με τους  σύγχρονους  Ολυμπιακούς  αγώνες.)

–  Ανάδειξη της ιδιαίτερης κοινωνικής-πολιτικής και ιστορικής σημασίας που είχαν για τους αρχαίους Έλληνες οι  συγκεκριμένοι τόποι άρα και την ιδιαιτερότητα που έχει αυτή η κληρονομιά  για εμάς σήμερα

–  Ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν την προστασία αυτής της κληρονομιάς.

 

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  (γράψτε συνοπτικά τους πιο σημαντικούς)

     

Διδακτικοί στόχοι:

να έρθουν σε επαφή με  βασικές ιστορικές έννοιες

–  να κατανοήσουν τη σχέση /αλληλεπίδραση του ιστορικού παρελθόντος με το παρόν

–  να δημιουργήσουν στενή σχέση με τον Ελληνικό Πολιτισμό και να αναπτύξουν θετική στάση για τη σπουδή του παρελθόντος

–  να ευαισθητοποιηθούν για την ιστορική και πολιτιστική συνέχεια του τόπου και να προάγουν τις πολιτιστικές αξίες

–  να αναπτύξουν  κριτική και δημιουργική σκέψη

–  να καλλιεργήσουν την εκφραστική τους ικανότητα, να εμπλουτίσουν το γραπτό και προφορικό τους λόγο και να επικοινωνούν μεταξύ τους

–  να ασκηθούν στην ομαδική εργασία, να αναπτύξουν αρμονικές σχέσεις συνεργασίας, να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις, να ενθαρρύνουν και να βοηθούν ο ένας τον άλλο

–  ν’ αναπτύξουν την ερευνητική τους ικανότητα

–  να ενισχύσουν την επινοητικότητά

–  να καλλιεργήσουν δεξιότητες και ικανότητες

–  να αποκτήσουν διευρυμένες γνώσεις

 

 

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

 

Οι μαθητές  θα εργαστούν σε ομάδες (ομαδοσυνεργατική μορφή διδασκαλίας). Θα έχουν ενεργό ρόλο στη μάθηση καθώς θα αναζητούν υλικό, θα οργανώνουν και θα διεξάγουν συνθετικές εργασίες (μέθοδος project) και θα εκφράζουν ελεύθερα συναισθήματα και ιδέες. Μέσα από συζήτηση θα ανταλλάσσουν απόψεις, θα επιχειρηματολογούν και θα αναπτύσσουν πρωτοβουλίες.

 

 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα υπάρξει διαθεματική προσέγγιση του θέματος και σύνδεσή του με διάφορα διδακτικά αντικείμενα: γλώσσα, εικαστικά, ΤΠΕ, γεωγραφία, μαθηματικά, μουσική.

 

 

 

Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ (20- 25 ΔΙΩΡΑ)

Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος
( διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ)

1ος
ΜΗΝΑΣ
 

Επιλογή του θέματος και προετοιμασία των ομάδων

2ος ΜΗΝΑΣ  

Διερύνηση του θέματος με τους μαθητές και επιλογή ομάδων

3ος ΜΗΝΑΣ  

Ανακάλυψη, καταγραφή, αποθήκευση και χρήση ερευνητικών δεδομένων από πηγές

4ος ΜΗΝΑΣ  

Υλοποίηση δράσεων

5ος ΜΗΝΑΣ  

Πραγματοποίση επίσκεψης – Αξιολόγηση του Προγράμματος

 

Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων :  1

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έγκριση του προγράμματος μαζί με το έντυπο υποβάλλονται και

1. Κατάλογος  με το ονοματεπώνυμο των μαθητών της ομάδας, την τάξη και το τμήμα τους.

2. Αντίγραφο της πράξης του συλλόγου

3. Ωρολόγιο πρόγραμμα

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ                                                      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ