Με αφορμή έναν πίνακα ζωγραφικής

Ημερομηνία ……………………..

Αριθ. Πρωτ. ……………………..

Σχ. Έτος: 2015-16
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3o Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α/θμια Δυτικής Θεσσαλονίκης
ΤΗΛ. 2310703788

ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ευόσμου -Κορδελιού

FAX 2310703980                                        Email  3dimevos@sch.gr

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2                         ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 48

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ: Ταξίδης Χρήστος   ΠΕ 70

 

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ:

Με αφορμή έναν πίνακα ζωγραφικής

 

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Τέχνη και εκπαίδευση

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ:

Αρ. Πράξης Ημερομηνία

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Βασιλειάδου Αναστασία

ΠΕ 70

23

ü

ü

(ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ)

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Κνάβας Οδυσσέας

ΠΕ 70

24

ü

 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ : 50 ΑΓΟΡΙΑ: 23    ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 27
ΑΜΙΓΕΣ ΜΕΙΚΤΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜΑ: ΟΜΑΔΑ: ΕΠΑΛ/ΕΚ:

 

 

 

 

 

 

 Συνάντηση ομάδας:

ΗΜΕΡΑ: ΩΡΑ: ΤΟΠΟΣ (αίθουσα κ.λ.π.)

Δευτέρα

Γραφείο Εκπ/κών

 

 

 

 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ; ΝΑΙ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ) :

 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα επιχειρηθεί η ανάπτυξη κριτικής σκέψης των μαθητων μέσω της τέχνης. Οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή – γνωριμία με διάσημους ζωγράφους και τα έργα τους και μέσα από δραστηριότητες δημιουργικής γραφής και δημιουργίας έργων εμπνευσμένων από διάσημους πίνακες, θα καλλιεργηθούν ως δημιουργοί αλλά και ως φιλότεχνοι θεατές και θα συνειδητοποιήσουν ότι η ζωγραφική και γενικότερα η τέχνη μπορεί να αποτελέσει πηγή τέρψης και έκφρασης.

 

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 

Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι:

Α. Στον γνωστικό τομέα:

 • Η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη ζωή και το έργο μεγάλων ζωγράφων και η επαφή τους με διάσημους πίνακες.
 • Η άσκηση του προφορικού και γραπτού λόγου και η ανάπτυξη της παρατηρητικότητας, καθώς οι μαθητές καλούνται να ανακαλύψουν ομοιότητες και διαφορές και να σχολιάσουν τα μορφικά στοιχεία- υλικά, τα θέματα και το περιεχόμενο καλλιτεχνικών δημιουργημάτων ζωγραφικής.
 • Η γνωριμία με υλικά και τεχνικές και η δημιουργία δικών τους έργων.

Β. Στον συναισθηματικό τομέα:

 • Να αποκτήσουν τα παιδιά θετική στάση απέναντι στη ζωγραφική και την τέχνη γενικότερα.
 • Να είναι σε θέση οι μαθητές να κατανοούν ένα έργο τέχνης και να το επιτρέπουν να τους αγγίξει συναισθηματικά.
 • Να κινητοποιήσει τον φαντασιακό κόσμο των μαθητών, να απελευθερώσει τη σκέψη τους, να διευρύνει τη φαντασία τους και να τους χαρίσει στιγμές δημιουργικής ευχαρίστησης.
 • Να δημιουργηθεί κλίμα ελεύθερης έκφρασης συναισθημάτων των μαθητών.

Γ. Στον ψυχοκινητικό τομέα

 • Η ανάπτυξη κλίματος δημιουργικότητας μέσα στην τάξη.
 • Η ενίσχυση των επικοινωνιακών και συνεργατικών δεξιοτήτων των μαθητών.
 • Η σωστή και ασφαλής αξιοποίηση του διαδικτύου και των ΤΠΕ και η καλλιέργεια δεξιοτήτων που απαιτούνται στον 21ο αιώνα.

 

 

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

 

Οι μαθητές θα προσεγγίσουν με βιωματικό τρόπο την τέχνη ακολουθώντας τη μέθοδο της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσα από την Τέχνη. Θα επεξεργαστούν γνωστούς πίνακες διάσημων ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών με την τεχνική του έντεχνου συλλογισμού (artful thinking) με σκοπό την διασύνδεση των θεμάτων με καταστάσεις από την καθημερινή ζωή, την έκφραση συναισθημάτων και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.

Οι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες (ομαδοσυνεργατική μορφή διδασκαλίας) και θα έχουν ενεργό ρόλο στη μάθηση καθώς θα αναζητούν υλικό, θα οργανώνουν και θα διεξάγουν συνθετικές εργασίες (μέθοδος project) και θα εκφράζουν ελεύθερα συναισθήματα, ιδέες και μηνύματα μέσω των δημιουργιών τους.

 

 

 Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ:

 

 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα υπάρξει διαθεματική προσέγγιση του θέματος και σύνδεσή του με διάφορα διδακτικά αντικείμενα (εικαστικά, παραγωγή γραπτού λόγου, ΤΠΕ, γεωγραφία, μουσική).

 

 

Ε. ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ (20- 25 ΔΙΩΡΑ)

Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος

Επεξεργασία πίνακα του Pablo Picasso
Επεξεργασία έργων του Γιάννη Γαΐτη
Επεξεργασία πίνακα του Νικηφόρου Λύτρα
Επεξεργασία έργων των Marc Chagall και Elin Bogomolnik
Επεξεργασία έργων των Delacroix και Νικόλαου Γύζη
Επεξεργασία έργων του Κωνσταντίνου Παρθένη

 

Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων   1

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έγκριση του προγράμματος μαζί με το έντυπο υποβάλλονται και

 1. Κατάλογος με το ονοματεπώνυμο των μαθητών της ομάδας, την τάξη και το τμήμα/τμήμα ειδικότητά τους.
 2.  Αντίγραφο της πράξης του συλλόγου

 

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ                                                        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ