Πολυγλωσσικές διαδρομές – Πολυπολιτισμικές συναντήσεις

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ:

Γαλλία: Ένας αλλιώτικος τουριστικός οδηγός
  • ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Εικόνες ρόλοι και αφηγήσεις σε δυο γλώσσες

Θεματολογία Τοπικού Θεματικού Δικτύου:

«Πολυγλωσσικές διαδρομές – Πολυπολιτισμικές συναντήσεις»

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ : 17

ΑΓΟΡΙΑ: 8 ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 9
ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ; ΝΑΙ / ΟΧΙ (Αν όχι δημιουργήστε ένα εφέτος)
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)

ΩΡΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

Θεοδωρίδου Ευσταθία

ΠΕ05

Ναι

 

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

 

 

 

 

 

ΑΜΙΓΕΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ: ναι

 

ΗΜΕΡΑ: ΩΡΑ: ΤΟΠΟΣ:
Στα πλαίσια του μαθήματος των γαλλικών

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

 A. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ) :

Τα παιδιά μέσα από τη γλώσσα στόχο (γαλλικά) γνωρίζουν τη χώρα στις διαφορετικές διαστάσεις της (γεωγραφία, ιστορία,  μνημεία- αξιοθέατα, γαστρονομία, τέχνες, κοινωνική ζωή, εκπαίδευση…) με στόχο να φτιάξουν έναν δικό τους δίγλωσσο τουριστικό οδηγό.

Β. ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΤΕ; (γράψτε συνοπτικά τους πιο σημαντικούς)
Ανάπτυξη επικοινωνιακών και πολιτισμικών δεξιοτήτων στη γλώσσα στόχο (γαλλικά) και στα αγγλικά καθώς και την παράλληλη ανάπτυξη κοινωνικών, ερευνητικών, δημιουργικών και οργανωτικών δεξιοτήτων.

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:
Μεθοδολογία project και φύλλα εργασίας. Χωρίζουμε το θέμα σε υποενότητες και μετά από σχετική έρευνα οι μαθητές αναπτύσσοντας αφενός τις γλωσσικές τους δομές στην γλώσσα στόχο και αφετέρου τις γεωγραφικές, ιστορικές, πολιτιστικές και κοινωνικές της δομές, δημιουργούν ένα δικό τους ηλεκτρονικό τουριστικό οδηγό.

 Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Μουσική

Γεωγραφία

Ιστορία

Πληροφορική

Αγγλικά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ (20- 25 ΔΙΩΡΑ)
Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος( διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ)
Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων
(θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έγκριση του προγράμματος μαζί με το έντυπο υποβάλλονται και
1. Κατάλογος με το ονοματεπώνυμο των μαθητών της ομάδας, την τάξη και το τμήμα τους.
2. Αντίγραφο της πράξης του συλλόγου
Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΘεοδωρίδου Ευσταθία
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1ος ΜΗΝΑΣ

Γεωγραφικά στοιχεία της χώρας

2ος ΜΗΝΑΣ

Πολιτιστικά στοιχεία της  χώρας

3ος ΜΗΝΑΣ

Επιλογή των στοιχείων που θα συμπεριληφθούν στον οδηγό

4ος ΜΗΝΑΣ

Καταγραφή και των στοιχείων.

5ος ΜΗΝΑΣ

Καταγραφή και των στοιχείων.

6ος ΜΗΝΑΣ

Ολοκλήρωση- αξιολόγηση του προγράμματος-παρουσίαση εργασιών των παιδιών