Εκμάθηση Τυφλού Συστήματος

Εκμάθηση Τυφλού Συστήματος

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ

ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ

ΠΕΔΙΟΥ (ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΓΛΩΣΣΑΣ)

ΤΑΞΗ

Γ1 (τμήμα εφαρμογής)

Γ2 (τμήμα ελέγχου)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

25

ΣΤΟΧΟΙ Ανάπτυξης δεξιότητας γραφής στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας τυφλό σύστημα.

Έρευνα διάκρισης με το τμήμα ελέγχου παραγωγής γραπτού λόγου με χρήση Η/Υ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΩΝ
  • Χρήση Λογισμικού
ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

1 Ώρα εβδομαδιαίως

Λογισμικό
  • Ramtype 5.0
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ κ.λπ. Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ΑΠΘ (καθ. Μπίκος)
Ημέρες Διεξαγωγής Δευτέρα (3η ώρα του πρωινού προγράμματος)