Η Γλωσσική Ανάπτυξη στην ξένη γλώσσα στην Α΄και Β΄Δημοτικού

 

Τίτλος δράσης/προγράμματος

Η Γλωσσική Ανάπτυξη στην ξένη γλώσσα στην Α΄και Β΄Δημοτικού

Κατηγορία δράσης/προγράμματος

Έρευνα πεδίου

Περιγραφή δράσης/προγράμματος

Η έρευνα αφορούσε την παρατήρηση της σταδιακής ικανότητας χρήσης της Ξένης Γλώσσας (Γ2) από τους μαθητές των δύο πρώτων τάξεων του Δημοτικού. Εξετάστηκαν ποιες λέξεις ή/και γλωσσικές συνάψεις είναι επικρατέστερες στη μνήμη των μαθητών αυτής της ηλικίας.

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί

Σωφρονιάδου Έλενα
Αριθμός Συμμετεχόντων παιδιών (αγόρια-κορίτσια) / τάξη
Σύνολο παιδιών: 45

Β1: 22 παιδιά,   12 κορίτσια /  10 αγόρια
Β2: 23 παιδιά,   11 κορίτσια  /  12 αγόρια

Στόχοι

– να εξεταστεί η εξελικτική πορεία της σχέσης ανάμεσα στη γλωσσική ανάπτυξη της Γ1 (μητρικής γλώσσας) και τη γλωσσική ανάπτυξη στη Γ2 (αγγλική γλώσσα), κατά το πρώτο έτος έκθεσης στη Γ2. Οι συσχετισμοί αναζητήθηκαν στο επίπεδο του λεξιλογίου, των λεξικών συνάψεων και της μορφοσυντακτικής ανάπτυξης
– να διαπιστωθεί η προσδοκώμενη θετική ανταπόκριση στην αναπαραγωγή λέξεων και λεξικών συνάψεων στη Γ2 μετά από τα δύο έτη έκθεσης στη διδασκαλία της. Τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών το οποίο για τη διετία 2013-2015 σχεδιάστηκε από την εκπαιδευτικό-ερευνήτρια.

Διαδικασία

– Την πρώτη χρονιά, και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2014, εξετάστηκε η εξελικτική πορεία της σχέσης ανάμεσα στη γλωσσική ανάπτυξη της Γ1 (μητρικής γλώσσας) και τη γλωσσική ανάπτυξη στη Γ2 (αγγλική γλώσσα). Για τη Γ1 χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο αξιολόγησης η «Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου» (Βογινδρούκας, Πρωτόπαπας, Σιδερίδης, 2009) και για τη Γ2 χρησιμοποιήθηκε το τεστ που δημιουργήθηκε από την ίδια την εκπαιδευτικό βάσει του προγράμματος σπουδών που είχε υιοθετηθεί για την Α΄ Δημοτικού. Το τεστ αυτό επαναλήφθηκε τον Μάιο του 2014 προκειμένου να γίνει συγκριτική μελέτη των αποτελεσμάτων της ίδιας χρονιάς.

– Στο δεύτερο έτος έκθεσης στη Γ2, και συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο με αρχές Οκτωβρίου του 2014, τα παιδιά της Β΄ τάξης, πλέον, εξετάστηκαν στο ίδιο τεστ που είχαν εξεταστεί, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός ανάκλησης της γνωστικής ύλης της περασμένης χρονιάς. Τον Ιανουάριο του 2015 όμως και μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς τα παιδιά εξετάστηκαν δύο φορές σε νέα εμπλουτισμένη μορφή του αρχικού τεστ, που πάλι δημιούργησε η ανωτέρω εκπαιδευτικός.

Αποτελέσματα

Η καταγραφή και επεξεργασία των δεδομένων βρίσκεται σε εξέλιξη. Εκτός από το είδος των επικρατέστερων στη μνήμη των παιδιών γλωσσικών συνάψεων. με αυτήν την παρατήρηση θα αξιολογηθεί επίσης το υπάρχον πρόγραμμα σπουδών με στόχο να εμπλουτισθεί ώστε να γίνει πιο εποικοδομητική η ήδη εντατική έκθεση των παιδιών στη Γ2.