ΣΚΑΚΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

ΣΚΑΚΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Στα πλαίσια της διδασκαλίας του Σκάκι μέσω CLIL (Content Language Integrated Learning) που στα ελληνικά αποδίδεται ως Ολιστική Προσέγγιση Εκμάθησης Γλώσσας και Περιεχομένου θα πραγματοποιηθεί επιπρόσθετα και μια έρευνα της επίδρασης του σκάκι στα Μαθηματικά. Θα μετρηθεί η αρχική μαθηματική γνώση-ικανότητα των μαθητών 2 τμημάτων και στη συνέχεια θα εκτεθεί σε σκάκι το ένα μόνο τμήμα. Στο τέλος της χρονιάς θα μετρηθούν εκ νέου οι μαθηματικές γνώσεις-ικανότητες των παιδιών για να διαπιστωθεί η επιρροή ή όχι του σκάκι στο μάθημα των Μαθηματικών.

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ:

1. ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ

2. ΤΑΞΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

3. ΧΑΤΖΗ ΒΟΥΛΑ

4. ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΓΟΡΙΑ/ΚΟΡΙΤΣΙΑ/ΤΑΞΗ:

12 ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ 11 ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ Α1

11 ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ 12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ Α2

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΤΛ:

– Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας (Καθηγητής Νικολαντωνάκης  Κωνσταντίνος)

– Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης/ Kasparov Chess Foundation (για το υλικό του προγράμματος Σκάκι στα σχoλεία)

ΣΤΟΧΟΙ:

1. Διερεύνηση των πρότερων μαθηματικών γνώσεων-ικανοτήτων των μικρών μαθητών(Α δημοτικού)

2. Ποσοτική και ποιοτική καταγραφή της πορείας εξέλιξης των μαθηματικών γνώσεων

3. Διερεύνηση του βαθμού επιρροής του σκάκι στην μαθηματική εξέλιξη των παιδιών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Θα επιχειρηθεί μια αρχική διαγνωστική εκτίμηση(pretest) του επιπέδου βασικών γνώσεων Μαθηματικών σε άξονες όπως: αρίθμηση, αξίες, προσανατολισμός,  σχήματα/μοτίβα, λογικο-μαθηματικές έννοιες. Δεδομένου του νεαρού της ηλικίας και της ελάχιστης ή και μηδαμινής πρότερης γνώσης σε αυτούς τους τομείς θα δημιουργηθεί ένα ειδικό τεστ για τα παιδιά αυτά σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων και τον καθηγητή κ. Νικολαντωνάκη Κωνσταντίνο. Αφού καταγραφεί το επίπεδο των παιδιών από τα δυο τμήματα (Α1 & Α2) θα ξεκινήσει η έκθεσή τους στα μαθηματικά του ωρολογίου προγράμματος και σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα για το μάθημα αυτό. Όσον αφορά όμως το σκάκι, αυτό θα διδαχθεί μόνο στο Α1 τμήμα (πειραματικό τμήμα)  για 2 ώρες την εβδομάδα ενώ το Α2 τμήμα θα αποτελέσει το τμήμα ελέγχου. Μεσοπρόθεσμα (λίγο μετά το 2ο τρίμηνο) καθώς και στο τέλος της χρονιάς θα μετρηθεί εκ νέου η ικανότητα-απόδοση των παιδιών στα μαθηματικά και θα επιχειρηθεί η σύγκριση των παιδιών που εκτέθηκαν στο σκάκι(Α1) με αυτά που δεν είχαν καμία έκθεση σε σκάκι(Α2) για να διαπιστωθεί ο βαθμός επιρροής του σκάκι στα Μαθηματικά.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:

1) Ποσοτική και ποιοτική αποτύπωση μαθηματικών γνώσεων των παιδιών Α’ δημοτικού

2) Επιβεβαίωση ξένων ερευνών σχετικά με την επιρροή του σκάκι στα Μαθηματικά

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Δημιουργία διαγνωστικού τεστ Μαθηματικών και  διασπορά αποτελεσμάτων.