Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) με απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών/προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, διάρκειας ενός (1) διδακτικού έτους, για το έτος 2021-2022

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων καλεί

Α) τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα και επιθυμούν να αποσπαστούν, για ένα (1) διδακτικό έτος, σε θέσεις εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., ως ακολούθως: α) της οικείας βαθμίδας της Π.Δ.Ε. που υπηρετούν β) διαφορετικής βαθμίδας, στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη θέση είναι κοινής ειδικότητας της Π.Δ.Ε. στην οποία υπηρετούν και θα εξεταστούν στην περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες από εκπαιδευτικούς της βαθμίδας της προκηρυσσόμενης θέσης.

Β) τους εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν με τις με στοιχεία α) 95849/Ε1/2-8-2021(Γ΄1818) και β) 79429/E2 97010/Ε1/4-8-2021 (Γ΄1819) αποφάσεις της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως: α) της οικείας βαθμίδας Δ.Δ.Ε./Δ.Π.Ε. της περιοχής διορισμού τους ή απόσπασής τους, που πραγματοποιήθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρ. 62, παρ. 5 του νόμου 4589/2020, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4722/2020 (Α 177). β) διαφορετικής βαθμίδας, στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη θέση είναι κοινής ειδικότητας της Δ.Δ.Ε./Δ.Π.Ε. της περιοχής διορισμού τους ή απόσπασής τους, που πραγματοποιήθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρ. 62, παρ. 5 του νόμου 4589/2020, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4722/2020 (Α 177) και θα εξεταστούν στην περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες από εκπαιδευτικούς της βαθμίδας της προκηρυσσόμενης θέσης.

να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού/προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστου εκπαιδευτικού ενός (1) διδακτικού έτους για τη κάλυψη κενής θέσης Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από Παρασκευή 20/08/2021 έως Δευτέρα 23/8/2021 στις 23:59.

Η πρόσκληση εδώ
Τα κενά εδώ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων κλήρωσης Α Ταξη

 

Παρακάτω θα βρείτε τους κληρωθέντες και τους επιλαχόντες για την Α΄Τάξη Σχολικού Έτους 2021-2022 του 3ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου.

Ο πίνακας κληρωθέντων/επιλαχόντων ΕΔΩ

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των κληρωθέντων μαθητών/τριών να προσέλθουν για την εγγραφή των παιδιών από Δευτέρα 28/6 έως Τετάρτη 30/6 και αυστηρά κατά τις ώρες 10.00 – 12.00 προσκομίζοντας:

α. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου
β. Αντίγραφο σελίδας εμβολίων από το Βιβλιάριο Εμβολιασμού
γ. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

Πίνακας κλήρωσης

Σήμερα, 24/6/21, πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά η κλήρωση για την Α΄ τάξη Σχολικού Έτους 2021 – 2022 του 3ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου. Παρακάτω θα βρείτε τον πίνακα με τους κωδικούς όλων των αιτήσεων, που έλαβαν μέρος στη διαδικασία της κλήρωσης, ταξινομημένους κατά αύξουσα σειρά με βάση τους δύο κλήρους που έλαβε κάθε κωδικός αίτησης σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ 2184/25.05.21.
Ο πίνακας εδώ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Ο πίνακας των αποτελεσμάτων με τους εισαχθέντες στην Α΄ τάξη του 3ου Πειραματικού Δ.Σ. Ευόσμου για το Σχολικό Έτος 2021 – 2022 θα ανακοινωθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 28.06.21
Για οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία της κλήρωση σάς παρακαλούμε να επισκέπτεστε αποκλειστικά και μόνο την ιστοσελίδα του Σχολείου μας

Λήξη διδακτικού έτους

Σας ενημερώνουμε ότι αύριο, 25/06/2021, τελευταία μέρα του φετινού διδακτικού έτους όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία δε θα γίνουν μαθήματα, ενώ δε θα λειτουργήσει η Πρωινή Ζώνη και το Ολοήμερο Σχολείο. Τα παιδιά θα προσέλθουν χωρίς τσάντες στις 8.30 και θα αποχωρήσουν στις 9.30, αφού πάρουν τους βαθμούς, τους τίτλους προόδου και αποχαιρετήσουν τους φίλους και τους δασκάλους τους. Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι!

Τελικός Πίνακας Συμμετοχών Κλήρωσης 24.06.21

 Παρακάτω θα βρείτε τον τελικό πίνακα όσων θα λάβουν μέρος στην κλήρωση της 24/06/21 για την Α’ τάξη Δημοτικού Σχολικού Έτους 2021 – 2022 του 3ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου. Ευχόμαστε σε όλους καλή τύχη!
Ο τελικός πίνακας ΕΔΩ.

Προσωρινός Πίνακας Συμμετοχών Κλήρωσης 24.06.21

Παρακάτω θα βρείτε τον προσωρινό πίνακα όσων θα λάβουν μέρος στην κλήρωση της 24/06/21 για την Α’ τάξη Δημοτικού Σχολικού Έτους 2021 – 2022 του 3ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με τον τελικό πίνακα.

Ο πίνακας ΕΔΩ