Το Σχολείο

Το 3ο Δημοτικό Πειραματικό Σχολείο Ευόσμου εποπτεύεται επιστημονικά από το τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

Ζούμε στον 21ο αιώνα, στην εποχή  της πληροφορίας και της γνώσης. Ο άνθρωπος καθημερινά βομβαρδίζεται από πλήθος πληροφοριών τις οποίες πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογήσει, να ερμηνεύσει, να κρίνει, να δεχτεί  ή να απορρίψει. Το σχολείο θα πρέπει να ετοιμάσει τον κριτικά σκεπτόμενο αυριανό πολίτη ο οποίος θα είναι σε θέση να κρίνει και να κάνει τις σωστές επιλογές. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σχολείο σύγχρονο, ανοιχτό στην κοινωνία. Ένα σχολείο το οποίο σέβεται το παιδί και του προσφέρει τις ευκαιρίες να αναπτύξει τη δημιουργικότητα του. Ένα σχολείο ελκυστικό, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες θα ερευνούν, θα ανακαλύπτουν και θα χτίζουν τη νέα γνώση. Έχοντας σαν οδηγό τα παραπάνω, θέσαμε στόχους που οργανώσαμε σε άξονες.

Οι άξονες που τέθηκαν αφορούν:

  • Την υλικοτεχνική υποδομή
  • Την αναμόρφωση του σχολικού περιβάλλοντος
  • Τις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών, μεταξύ γονέων – σχολείου – εκπαιδευτικών, μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών.
  • Την συνολική ανάπτυξη των μαθητών (ατομική, κοινωνική, συναισθηματική)
  • Τις εκπαιδευτικές διαδικασίες (διδακτικές μέθοδοι, προγράμματα – καινοτόμες δράσεις, αξιολόγηση μαθητή)
  • Την αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού.