Αρχική σελίδα

Επείγουσα ανακοίνωση

ΘΕΜΑ: Διευκρίνιση για τη χορήγηση βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας ανηλίκου

Σε συνέχεια πολλών ερωτημάτων που αφορούν στην ταυτοπροσωπία ανηλίκου προκειμένου αυτός να συμμετέχει στις εξετάσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα σχολεία σας διευκρινίζουμε ότι εφόσον ο ανήλικος είναι κάτω των 12 ετών μπορεί να χρησιμοποιήσει πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας για την έκδοση του οποίου μπορεί να απευθυνθεί στο Τμήμα Δημοτολογίου του Δήμου, στα Κέντρα εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα προσκομίζοντας τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
Διευκρινίζεται ότι η έκδοση της αστυνομικής ταυτότητας είναι υποχρεωτική με τη συμπλήρωση του 12ου έτους της ηλικίας.

Περαιτέρω πληροφορίες και Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Διαβάστε το πλήρες έγγραφο εδώ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Την Πέμπτη 24 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά η κλήρωση για τα Πειραματικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι γονείς και κηδεμόνες των ενδιαφερόμενων μαθητών/τριών υποβάλλουν αίτηση από τις 28 Μαΐου έως τις 17 Ιουνίου 2021 στον σύνδεσμο:https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-protupo-peiramatiko-skholeio, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης.

Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της αίτησης αποδίδεται ο κωδικός και το κλειδί της αίτησης, που είναι απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της διαδικασίας από τους αιτούντες/ούσες.

Στην Α΄τάξη του 3ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου για το σχολικό έτος 2021 – 2022 θα εισαχθούν 23 αγόρια και 23 κορίτσια. Οι γονείς και/ή κηδεμόνες των ενδιαφερομένων μαθητών/τριών δύνανται να καταθέσουν αίτηση για εισαγωγή σε ένα μόνο Πειραματικό Σχολείο ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους.

Η ηλεκτρονική κλήρωση διενεργείται σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία: (α) Οι υποψήφιοι όλων των σχολικών μονάδων καταχωρίζονται σε ένα και μοναδικό φύλλο εργασίας (Excel) (β) Σε κάθε υποψήφιο/α αποδίδονται δύο τυχαίοι αριθμοί μέσω της γεννήτριας τυχαίων αριθμών (γ) Κληρώνονται οι μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες ανήκουν στη γενική και στις ειδικές κατηγορίες, κατά την αύξουσα σειρά του πρώτου τυχαίου αριθμού που τους αποδίδεται από τη συνάρτηση, κατά τρόπο ώστε να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός των μαθητών/τριών κάθε σχολικής μονάδας. Σε περίπτωση που σε μία διαθέσιμη θέση αντιστοιχούν περισσότεροι του ενός/μίας υποψηφίου/ας, λόγω απόδοσης ίδιου πρώτου τυχαίου αριθμού, γίνεται χρήση του δεύτερου τυχαίου αριθμού που τους αποδόθηκε.

Στην εν λόγω κλήρωση το 80% των προκηρυσσομένων θέσεων πληρώνεται με την συμμετοχή όλων των υποψηφίων μαθητών/τριών, με ισοκατανομή ως προς το φύλο. Το 20% των προκηρυσσομένων θέσεων πληρώνεται με τη συμμετοχή των μαθητών/τριών της ειδικής κατηγορίας που την αποτελούν: α) δίδυμα ή τρίδυμα αδέλφια ή αδέλφια (υιοθετημένα ή μη) μαθητών/τριών γεννημένα το ίδιο έτος και εφόσον ένας/μία εκ των αδελφών κληρώθηκε στην πρώτη κλήρωση β) αδελφοί/ές μαθητών/τριών που ήδη φοιτούν στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Λύκειο αλλά όχι στην τάξη αποφοίτησης της εκάστοτε ανώτερης βαθμίδας διασυνδεδεμένων σχολείων και γ) τέκνα εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία στο ΠΕΙ.Σ. ενδιαφέροντος ή σε διασυνδεδεμένο με αυτό ΠΕΙ.Σ. Οι κενές θέσεις της ειδικής κατηγορίας πληρώνονται κατά την σειρά προτεραιότητας ως εξής: προηγούνται οι μαθητές/τριες της κατηγορίας α, έπονται οι μαθητές/τριες της κατηγορίας β, εφόσον υφίστανται κενές θέσεις και ακολουθούν οι μαθητές/τριες της κατηγορίας γ, εφόσον ομοίως υφίστανται κενές θέσεις.

Κατεβάστε το σχετικό ΦΕΚ ΕΔΩ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12.05.21

Σας ενημερώνουμε ότι ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα οτιδήποτε σχετικό με τη διαδικασία των αιτήσεων και την κλήρωση για την εγγραφή μαθητών/τριών που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στην Α΄Δημοτικού του Σχολείου μας κατά το σχολικό έτος 2021- 2022. Η ανακοίνωση της προκήρυξης για την υποβολή αιτήσεων και τη συμμετοχή στη σχετική κλήρωση φυσιολογικά αναμένεται κατά τα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου. Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να παρακολουθούν καθημερινά τις σχετικές δημοσιεύσεις στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας για οποιαδήποτε νεότερη έγκυρη ενημέρωση.


Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Ενόψει της δια ζώσης επαναλειτουργίας του Σχολείου μας θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να προμηθεύονται από το φαρμακείο το πρώτο διαγνωστικό τεστ μαζί με φυλλάδια οδηγιών από την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 και το δεύτερο από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες από τους γονείς/κηδεμόνες τους με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (ΠΑΜΚΑ) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας και την αστυνομική ταυτότητα των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων).

 Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός και διενεργείται κατ’ οίκον, σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων με τη βοήθεια του γονέα/κηδεμόνα. Για την τρέχουσα εβδομάδα διενεργείται δύο (2) φορές, προ Δευτέρας (10/5) και Πέμπτης (13/5) και πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Ο έλεγχος συνιστάται να διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στην σχολική μονάδα.

Οι μαθητές/μαθήτριες, των οποίων ο ΑΜΚΑ δεν εμφανίζεται, ώστε να παραλάβουν τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο, πρέπει να μεταβαίνουν με τη συνοδεία των γονέων/κηδεμόνων τους για δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα   https://self-testing.gov.gr/ (1. Νότια Πύλη ΔΕΘ Λ. Στρατού 9:00 – 19:00 εκτός Κυριακής, 2. 350 ΠΚΒ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΕΔΕΣ 57001 ΘΕΡΜΗ 9:00 – 15:00, 3. 424 ΓΣΝΕ 56450 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9:00 – 15:00, 4. Κέντρο Υγείας Κουφαλίων 12:00 – 15:00, 5. Κέντρο Υγείας Μηχανιώνας 12:00 – 15:00, 6. Κέντρο Υγείας Ζαγκλιβερίου 12:00 – 15:00). Εναλλακτικά, οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να προμηθευτούν από το φαρμακείο αυτοδιαγνωστικό έλεγχο για τους/τις μαθητές/μαθήτριες με δική τους οικονομική επιβάρυνση.

Μετά την εξαγωγή αποτελέσματος οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για Covid -19» στην συνέχεια με την χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα την σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα  self-testing.gov.gr (δείτε παραπάνω) για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου μπορούν να επιλέξουν και τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας σε ιδιωτική δομή, η οποία γίνεται με δική τους οικονομική επιβάρυνση.

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19 για τους/τις μαθητές/μαθήτριες, αυτή μπορεί να συμπληρωθεί και να υπογραφεί και χειρόγραφα από τους γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών περιλαμβάνοντας τα απαραίτητα στοιχεία (αναφορικά με τα ποια στοιχεία πρέπει να καταγραφούν παρακαλώ δείτε το σχετικό αρχείο «Σχολική κάρτα για Covid-19» ). Ωστόσο η δήλωση του αποτελέσματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr με την χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) θα πρέπει να πραγματοποιείται κανονικά και σε αυτή την περίπτωση.

Και εδώ η Σχολική Καρτα

Ο/Η μαθητής/τρια θα επιδεικνύει απλώς (δεν θα παραδίδει) τη σχολική κάρτα Covid-19 τόσο στην είσοδο του αύλειου χώρου του Σχολείου κατά την πρωινή προσέλευση όσο και εντός της σχολικής τάξης στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας, ενώ θα τη φέρει μαζί του μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον Διευθυντή ή τους Υποδιευθυντές. Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα Covid-19  κατά την είσοδό του/της στην αυλή του Σχολείου ή στην τάξη, δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από την σχολική μονάδα, προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας για τη δια ζώσης επαναλειτουργία της.

Για τον ίδιο λόγο προβλέπεται, επίσης, η εφαρμογή όλων των μέτρων πρόληψης και προστασίας που έχουν ήδη ληφθεί:

 • ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος για όλο το προσωπικό του Σχολείου,
 • η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,
 • τα διαλείμματα σε καθορισμένους χώρους ανά τάξη,
 • οι σταθερές ομάδες μαθητών/τριών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες
 • η χρήση αντισηπτικών,
 • οι σχολαστικοί καθαρισμοί,
 • οι τακτικοί αερισμοί των χώρων,
 • τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά.

 Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 Καλή αρχή σε όλους μας!


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 06.05.21

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Ενόψει της δια ζώσης επαναλειτουργίας του Σχολείου μας θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι  η προσέλευση των μαθητών/μαθητριών θα πραγματοποιείται κανονικά 8.00 – 8.15 ως εξής:

Οι τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ θα εισέρχονται στον χώρο του Σχολείου από την πάνω είσοδο της οδού Καραολή Δημητρίου.

Οι τάξεις Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ θα εισέρχονται στο χώρο του Σχολείου από την κάτω είσοδο της οδού Γαλιλαίου.

Κατά τον ίδιο τρόπο και από τις ίδιες εισόδους θα γίνεται και η αποχώρηση των τάξεων στις 13.15 (όταν σχολάνε στο εξάωρο) ή στις 14.00 (όταν σχολάνε στο επτάωρο).

Η Πρωινή Ζώνη, το Ολοήμερο Σχολείο και οι Όμιλοι θα λειτουργήσουν κανονικά. Το πρόγραμμα της Σίτισης επίσης θα ξεκινήσει κανονικά από 10/05. Η αποχώρηση των παιδιών του Ολοημέρου και των Ομίλων θα πραγματοποιείται κανονικά από την κάτω είσοδο της οδού Γαλιλαίου.

Παρακαλείστε να τηρείτε όλους τους προβλεπόμενους κανόνες τόσο κατά την πρωινή προσέλευσή σας με τα παιδιά στο σχολείο όσο και κατά την μεσημβρινή αναμονή σας στο σχόλασμα: να κάνετε σωστή χρήση μάσκας, να τηρείτε τις ανάλογες αποστάσεις και να μην παρατείνετε την παραμονή σας στις εισόδους του σχολείου, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

Υπενθυμίστε στα παιδιά τους  κανόνες ασφαλείας και υγιεινής, τους οποίους θα βρείτε και στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας. Φροντίστε, ώστε κάθε παιδί να έχει οπωσδήποτε μαζί του τουλάχιστον τρεις (3) μάσκες και ό,τι άλλο κρίνετε εσείς απαραίτητο σε αντισηπτικά υγρά ή μαντιλάκια.

Επισημαίνεται ότι οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να προμηθεύονται από το φαρμακείο το πρώτο διαγνωστικό τεστ μαζί με φυλλάδια οδηγιών από την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 και το δεύτερο από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες από τους γονείς/κηδεμόνες τους με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (ΠΑΜΚΑ) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας και την αστυνομική ταυτότητα των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων).

Περαιτέρω οδηγίες θα δοθούν σε επόμενη ανακοίνωση.


 

easter-greetings


Ενημέρωση 16/4

Η αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συνεχίζεται και την ερχόμενη εβδομάδα, όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά κατά την καθιερωμένη ενημέρωση της Παρασκευής, 16 Απριλίου. 

Συνεπώς, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της καθημερινής τηλεκπαίδευσης (14.10 – 17.20) θα συνεχιστεί κανονικά την ερχόμενη εβδομάδα μέχρι και την Παρασκευή 23 Απριλίου,  οπότε και θα διακοπεί η λειτουργία των Σχολικών Μονάδων και της τηλεκπαίδευσης για δύο εβδομάδες λόγω των καθιερωμένων διακοπών για τη γιορτή του Πάσχα.


Ενημέρωση – Παράταση αναστολής δια ζώσης λειτουργίας – 9 Απριλίου

Η αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συνεχίζεται και την ερχόμενη εβδομάδα, όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά κατά την καθιερωμένη ενημέρωση της Παρασκευής, 9 Απριλίου. Η αναστολή παρατείνεται τουλάχιστον μέχρι τις 19 Απριλίου και ώρα 6.00.

Συνεπώς, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της καθημερινής τηλεκπαίδευσης (14.10 – 17.20) θα συνεχιστεί κανονικά και την ερχόμενη εβδομάδα. Για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη θα υπάρξει νέα ενημέρωση.


Ενημέρωση – Παράταση αναστολής δια ζώσης λειτουργίας – 2 Απριλίου

Νέα παράταση του lockdown ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς κατά την καθιερωμένη ενημέρωση την Παρασκευή, 2 Απριλίου. Το lockdown παρατείνεται μέχρι τις 12 Απριλίου και ώρα 6.00.

Συνεπώς, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της καθημερινής τηλεκπαίδευσης (14.10 – 17.20) θα συνεχιστεί κανονικά και την ερχόμενη εβδομάδα (05/04/21 – 09/04/21). Για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη θα υπάρξει νέα ενημέρωση.


Ενημέρωση – Παράταση αναστολής δια ζώσης λειτουργίας

Νέα παράταση του lockdown ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς κατά την καθιερωμένη ενημέρωση την Παρασκευή, 26 Μαρτίου, ενώ προηγουμένως είχε συνεδριάσει η επιτροπή των λοιμωξιολόγων. Το lockdown παρατείνεται μέχρι τις 5 Απριλίου και ώρα 6.00.

Κατά συνέπεια το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της καθημερινής τηλεκπαίδευσης (14.10 – 17.20) θα συνεχιστεί κανονικά και την ερχόμενη εβδομάδα (29/3/21 – 2/4/21). Για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη θα υπάρξει νέα ενημέρωση.


Ενημέρωση – 12 Μαρτίου 2021

Παράταση Τηλεκπαίδευσης

 Όπως ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής (12/3) ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας κ. Ν. Χαρδαλιάς, αναστέλλεται η δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ολόκληρη τη χώρα μέχρι τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 π.μ.

Συνεπώς, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της καθημερινής τηλεκπαίδευσης (14.10 – 17.20) θα συνεχιστεί κανονικά και τις ερχόμενες δύο εβδομάδες (αρχής γενομένης από την Τρίτη 16/3/21 μέχρι την Παρασκευή 26/3/21). Για οποιαδήποτε εξέλιξη, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.


Ενημέρωση – 5 Μαρτίου 2021

Με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805/03-04-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 843) αναστέλλεται η δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 π.μ.

 Συνεπώς, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της καθημερινής τηλεκπαίδευσης (14.10 – 17.20) θα συνεχιστεί κανονικά και την ερχόμενη εβδομάδα (8/3/21 – 12/3/21). Για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη, καθώς και για το τρόπο λειτουργίας του Σχολείου μας μετά την αργία της Καθαρής Δευτέρας (15/3/21) θα υπάρξει νέα ενημέρωση.


Ενημέρωση – Παράταση Lockdown – Τηλεκπαίδευση

Παρατείνεται το καθολικό lockdown στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου μέχρι τη Δευτέρα 8/3/21 και ώρα 6.00 το πρωί, όπως ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής (26/2) ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας κ. Ν. Χαρδαλιάς.

Κατά συνέπεια το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της καθημερινής τηλεκπαίδευσης (14.10 – 17.20) θα συνεχιστεί κανονικά και την ερχόμενη εβδομάδα (1/3/21 – 5/3/21).Για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη, θα υπάρξει νέα ενημέρωση.


ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΥΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον ΟΠΕΚΑ σας ενημερώνουμε ότι:

Από Δευτέρα 1-3-21 και για άγνωστο χρονικό διάστημα σταματά  η σίτιση όλων των σχολείων  λόγω κωλύματος του καινούριου διαγωνισμού 14/2020 στο  Ελεγκτικό Συνέδριο.

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Συντονιστής Σχολικών Γευμάτων


Ενημέρωση-ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Το 3ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου δεν εμπίπτει στη διαδικασία εγγραφών που ανακοινώθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου: Φ.6/ 22511/Δ1/25-2-21 Εγκύκλιο  του ΥΠΑΙΘ με ΘΕΜΑ: «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22», η οποία ισχύει για τα υπόλοιπα Δημοτικά Σχολεία. 

Η εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πειραματικά  Σχολεία, στα οποία ανήκει και το Σχολείο μας, πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά την εγγραφή των μαθητών/τριών στο Σχολείο της περιοχής τους και κατόπιν διενέργειας διαδικασίας αιτήσεων και κλήρωσης. 

Η ανακοίνωση της προκήρυξης για την υποβολή αιτήσεων και τη συμμετοχή στη σχετική κλήρωση φυσιολογικά αναμένεται κατά τα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου. Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να παρακολουθούν τις σχετικές δημοσιεύσεις στον τύπο καθώς και την ιστοσελίδα του Σχολείου μας για οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση.


Νέα ενημέρωση

 Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Όπως έχετε ενημερωθεί ήδη με απόφαση του ΥΠΑΙΘ οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν κανονικά από τη Δευτέρα 11/01/2021.

Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών η προσέλευση των μαθητών/μαθητριών θα πραγματοποιείται κανονικά 8.00 – 8.15, ως εξής:

Οι τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ θα εισέρχονται στον χώρο του Σχολείου από την πάνω είσοδο της οδού Καραολή Δημητρίου.

Οι τάξεις Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ θα εισέρχονται στο χώρο του Σχολείου από την κάτω είσοδο της οδού Γαλιλαίου.

Κατά τον ίδιο τρόπο και από τις ίδιες εισόδους θα γίνεται και η αποχώρηση των τάξεων στις 13.15 (όταν σχολούν στο εξάωρο) ή στις 14.00 (όταν σχολούν στο επτάωρο).

Οι Όμιλοι προσωρινά δε θα λειτουργήσουν εξαιτίας ελλείμματος ωρών, το οποίο προέκυψε λόγω της μετακίνησης εκπαιδευτικού από το Σχολείο μας σε θέση ευθύνης.

Η Πρωινή Ζώνη και το Ολοήμερο Σχολείο θα λειτουργήσουν κανονικά. Το πρόγραμμα της Σίτισης επίσης θα ξεκινήσει κανονικά από 11/01. Η αποχώρηση των παιδιών του Ολοημέρου θα πραγματοποιείται κανονικά από την κάτω είσοδο της οδού Γαλιλαίου.

Παρακαλείστε να τηρείτε όλους τους προβλεπόμενους κανόνες τόσο κατά την πρωινή προσέλευσή σας με τα παιδιά στο σχολείο όσο και κατά την μεσημβρινή αναμονή σας στο σχόλασμα: να κάνετε σωστή χρήση μάσκας, να τηρείτε τις ανάλογες αποστάσεις και να μην παρατείνετε την παραμονή σας στις εισόδους του σχολείου, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

Υπενθυμίστε στα παιδιά τους  κανόνες ασφαλείας και υγιεινής, τους οποίους θα βρείτε και στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας. Φροντίστε, ώστε κάθε παιδί να έχει οπωσδήποτε μαζί του τουλάχιστον τρεις (3) μάσκες και ό,τι άλλο κρίνετε εσείς απαραίτητο σε αντισηπτικά υγρά ή μαντιλάκια.
Ευχόμαστε καλή αρχή με υγεία!
Ο Σύλλογος Διδασκόντων/Διδασκουσών του 3ου ΠΔΣ Ευόσμου

Ενημέρωση

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Χρόνια πολλά και καλή χρονιά με υγεία!

Σας ενημερώνουμε ότι ενόψει της επικείμενης δια ζώσης επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων τη Δευτέρα 11/1, την Παρασκευή 8/1 δε θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση.


Ευχές

Ο Σύλλογος Διδασκόντων/Διδασκουσών του 3ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου σας εύχεται

Ευλογημένα Χριστούγεννα και ένα καλύτερο νέο έτος, με υγεία, ηρεμία και ευημερία

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να απολαύσετε τα κάλαντα, όπως αυτά ερμηνεύονται σε διάφορες περιοχές της πατρίδας μας. Ο σύνδεσμος ανοίγει είτε από ΕΔΩ είτε με «δεξί κλικ» (άνοιγμα σε νέα καρτέλα) πάνω στη φωτογραφία.

 


Αστέρι της Ευχής

%ce%b5%ce%b9%ce%ba%cf%8c%ce%bd%ce%b11-150x143-1Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το Σχολείο μας στηρίζει το πρόγραμμα Make A Wish (Κάνε Μια Ευχή), μέσω του οποίου εκπληρώνονται ευχές παιδιών με πολύ σοβαρές ασθένειες. Η συμμετοχή μας αφορά στη διάθεση ενός χάρτινου Αστεριού με τη συμβολική δωρεά των €2. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν τα παιδιά να απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς των τμημάτων τους. Οι παραγγελίες θα πραγματοποιηθούν έως τα τέλη Νοεμβρίου.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα παραπάνω προγράμματα μπορείτε να βρείτε εδώ.


Βεβαίωση κυκλοφορίας μαθητή/τριας

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη (ΕΔΩ) βεβαίωση κυκλοφορίας ανήλικου/ης μαθητή/μαθήτριας με το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και τον αριθμό μητρώου του/της μαθητή/τριας καθώς και με τα υπόλοιπα στοιχεία που ζητούνται. Στη συνέχεια τα παιδιά θα την παραδώσουν στους/στις Δασκάλους/λες των Τμημάτων τους, προκειμένου να υπογραφεί και να σφραγιστεί από το Διευθυντή του Σχολείου.

Οδηγίες συμπλήρωσης

 1. Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών των Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεων θα εντοπίσουν τον αριθμό μητρώου των παιδιών τους σε παλιότερο Έλεγχο Προόδου ή Τίτλο Προόδου, ενώ στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών της Α΄τάξης ο αριθμός μητρώου έχει ήδη γνωστοποιηθεί για την εγγραφή των παιδιών τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
 2. Στο δύο πεδία που αναφέρονται στο Σχολείο θα συμπληρώσετε

3ου Πειραματικού Δ.Σ. Ευόσμου

Καραολή Δημητρίου 26, 56224, Εύοσμος

 1. Στη συνέχεια μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε τη διεύθυνση κατοικίας σας
 2. Τέλος το πεδίο των ωρών το συμπληρώνετε ανάλογα με το συνηθισμένο πρόγραμμα προσέλευσης και αποχώρησης του παιδιού από το σχολείο συνυπολογίζοντας και το εύλογο χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για τη μετακίνηση.

π.χ. για μαθητή/μαθήτρια ΣΤ΄ τάξης που δεν παρακολουθεί ολοήμερο πρόγραμμα

7.55 π.μ. και  8.15 π.μ.

2.00 μ.μ. και  2.20 μ.μ.

 


Ενημέρωση

Σάς ενημερώνουμε ότι προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής προσέλευση και αποχώρηση των μαθητώντριών μάς εξυπηρετούν σχολικοί τροχονόμοι

 1. επί της οδού Καραολή και Δημητρίου μπροστά στην είσοδο του σχολείου κατά τις ώρες

7.55 – 8.20

13.15 – 13.25

 1. επί της οδού Επτανήσου κοντά στη διασταύρωση με την οδό Ελύτη κατά τις ώρες

7.55 – 8.20

13.15 – 13.25

14.00 – 14.10

Θερμή παράκληση, η διέλευση των συγκεκριμένων οδών να γίνεται αποκλειστικά από τα σημεία όπου υπάρχει η παρουσία σχολικού τροχονόμου κατά τα παραπάνω χρονικά διαστήματα.

 


Ανακοίνωση

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου να προσκομίσουν έως και την Παρασκευή 18-09-2020 στη σχολική μονάδα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ιατρική βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας) που βεβαιώνουν ότι τα τέκνα τους εμπίπτουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου. Διαβάστε το σχετικό έγγραφο εδώ.


Επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας στο σχολείο μας

Στιγμιότυπα από την επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας στο σχολείο μας


ΠΡΟΣΟΧΗ – Μέτρα προφύλαξης κατά της διασποράς του Νέου Κορωνοϊού SARS–CoV-2 (COVID-19)

Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε υπεύθυνα από το συμπληρωματικό υλικό, το οποίο θα βρείτε παρακάτω, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης κατά της διασποράς του Νέου Κορωνοϊού SARS–CoV-2 (COVID-19).
02
01
08
07
05
03
04


 Λειτουργία Ολοήμερου Προγράμματος και τμήματος Πρωινής Ζώνης σχολικού έτους 2020 – 2021

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Έως τις 09-06-2020 θα πρέπει να έχει κατατεθεί συμπληρωμένο από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών στη σχολική μονάδα,  το παρακάτω έντυπο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: το παρακάτω έντυπο είναι μόνο για τα παιδιά που ήδη φοιτούν στο Σχολείο μας Έντυπο «ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

 • Η κατάθεση της αίτησης μπορεί να γίνει είτε μέσω email είτε μέσω των παιδιών σε κλειστό φάκελο.
 • Τα δικαιολογητικά να κατατεθούν με την έναρξη (Σεπτέμβριος) της επόμενης σχολικής χρονιάς ώστε να αποφευχθεί στην παρούσα φάση ο συνωστισμός στους χώρους του σχολείου μας.

Ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες

%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b1


Οδηγός υποστήριξης για γονείς/κηδεμόνες

Το παρακάτω αρχείο περιέχει οδηγίες υποστήριξης από την ψυχολόγο του Σχολείου κα Δρακοπούλου Ηρώ

 %ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%cf%8c%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b3%ce%bf%ce%bd%ce%b5%ce%af%cf%82-%ce%b4%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%80


Διαβίβαση ενημερωτικού υλικού σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο

elearning

 

_%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%bba%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%83

Οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας

 %ce%b5%ce%bf%ce%b4%cf%85-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%ae-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9


 Βραβεύσεις μαθητών/τριών του σχολείου μας στο 6ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρομποτικής

Συνεχίστηκαν οι επιτυχίες των ομάδων ρομποτικής του σχολείου μας, αυτή τη φορά στο 6ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρομποτικής που διοργάνωσε το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστήμιου Μακεδονίας το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου.
Οι ομάδες Evobots 1 και 2 συμμετείχαν στο μέρος επιδείξεων του διαγωνισμού, κατασκευάζοντας μέσα σε διάστημα τεσσάρων ωρών στον χώρο της διοργάνωσης και χωρίς καμία εξωτερική παρέμβαση, ρομποτικούς μηχανισμούς πάνω στο θέμα που τους δόθηκε σχετικά με την Ρομποτική Ιατρική και Πρόνοια.
Οι ομάδες μας ξεχώρισαν και εντυπωσίασαν τους κριτές αποσπώντας κολακευτικά σχόλια ενώ βραβεύτηκαν και οι δύο στις κατηγορίες που συμμετείχαν! Συγκεκριμένα, στην κατηγορία «Δημοτικά», η ομάδα Evobots 2 κατέκτησε τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο και στην κατηγορία «Γυμνάσια»  η ομάδα Evobots 1 κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα και οι βραβεύσεις του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο: https://mfr.peiramak.gr/media/media/vraveia2019.pdf .
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και τους γονείς τους.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές/τριες της ΣΤ τάξης του 3ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου που συμμετείχαν στις εξετάσεις του ΚΠΓ Μαΐου 2019 στην Αγγλική γλώσσα. Η επιτυχία 100% στο Β επίπεδο (17 από τους 17 μαθητές/τριες, ηλικίας 12 ετών) ενώ 15 από τους 17 πέτυχαν το Β2 επίπεδο. Η απόδοση των μαθητών/τριών μας έγινε με μεθοδική δουλειά μέσω όλων των καινοτόμων πρακτικών που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια (π.χ. phonics, CLIL) στο σχολείο μας, ενώ η προετοιμασία έγινε αυτή τη χρονιά έμμεσα μέσα από το πρωινό ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου και πιο άμεσα μέσα από τη λειτουργία του ομίλου όπου και έγινε πιο εξειδικευμένη προετοιμασία (μέσω λογισμικών και παιχνιδιών, έντυπων tests, worksheets αλλά και mock tests για την ορθή προετοιμασία σε συνθήκες εξετάσεων) . Σε κάθε περίπτωση η επιτυχία αυτή των παιδιών εκτός του ότι: (α) υλοποιεί τη σύνδεση του δημόσιου σχολείου με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (β) δείχνει εμπιστοσύνη και ενισχύει το ΚΠΓ, επιπλέον πιστοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πως ένα Δημόσιο σχολείο μπορεί να επιτύχει και να ξεπεράσει τους στόχους του εφόσον βέβαια υπάρχει επαρκής αριθμός ωρών διδασκαλίας και το απαραίτητο επιστημονικό, διδακτικό προσωπικό.


         ΑΔΥΜ 2019 – 2010 (οδηγίες για γονείς)

Με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Ποιοι μαθητές υποχρεούνται να φέρουν Ατομικό Δελτίο Υγείας:

 • Υποχρεούνται να φέρουν Ατομικό Δελτίο Υγείας  Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)  τα παιδιά που θα εγγραφούν στο νηπιαγωγείο.
 • Οι μαθητές που θα εγγραφούν για το σχολικό έτος 2019- 2020 στην Α΄ τάξη Δημοτικού
 • Οι μαθητές της Γ΄ τάξης που το σχολικό έτος 2019- 2020 θα φοιτήσουν στην Δ΄τάξη.
 • Οι μαθητές που θα εγγραφούν για το σχολικό έτος 2019- 2020 στην Α΄ τάξη Γυμνασίου
 • Οι μαθητές που θα εγγραφούν για το σχολικό έτος 2019- 2020 στην Α΄ τάξη Λυκείου

Το Α.Δ.Υ.Μ. προωθείται προς συμπλήρωση με την ευθύνη και τη φροντίδα των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών, οι οποίοι ενεργούν σχετικά, συνοδεύοντας τα παιδιά σε επισκέψεις στους αρμόδιους ιατρούς και προσκομίζοντας το Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού (εμβολίων), τον αριθμό ΑΜΚΑ, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί την κατάσταση της υγείας τους. Πού πηγαίνω – Ποιοι Γιατροί συμπληρώνουν το ΑΔΥΜ Το Α.Δ.Υ.Μ. καταρτίζεται και συμπληρώνεται από:

 • Τον οικογενειακό ιατρό. Είναι απαραίτητη η εγγραφή όλων των πολιτών στις αντίστοιχες Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ). Παρακαλούμε όσοι δεν το έχουν ήδη διευθετήσει να προβούν στις σχετικές ενέργειες, ώστε να διευκολυνθούν στην έκδοση των ΑΔΥΜ.
 • Ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας ΠΕΔΥ (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κλπ) ή
 • ((των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή))
 • τους ιδιώτες ιατρούς συμβεβλημένους με τον Εθνικό Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
 • από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία).

Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. Είναι:

 • παιδίατροι ή
 • γενικοί ιατροί ή
 • σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι.

Πού βρίσκω τα ειδικά έντυπα; Το «ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ» όπως και το «ΦΥΛΛΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ» το προμηθεύεστε από τις σχολικές μονάδες (εδώ) Το συμπληρωμένο Α.Δ.Υ.Μ.:

 • κατατίθεται από τους γονείς/κηδεμόνες στη σχολική μονάδα φοίτησης του μαθητή/τριας και φυλάσσεται στο φάκελο του μαθητή. Αντίγραφο φυλάσσεται στον ατομικό φάκελο υγείας του μαθητή/τριας στο αρχείο της Μονάδας Υγείας ή του ιατρού που αναλαμβάνει την ευθύνη συμπλήρωσης του, ενώ άλλο αντίγραφο φυλάσσεται στο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού από το γονέα ή κηδεμόνα.
 • Για  το Νηπιαγωγείο ισχύει για όλη τη διάρκεια της φοίτησης των νηπίων σε αυτό.
 • Κατατίθεται στη σχολική μονάδα ως δικαιολογητικό εγγραφής του μαθητή στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Ισχύει για τρία (3) σχολικά έτη για το Δημοτικό Σχολείο.
 • απαιτείται νέο για την Δ΄τάξη .
 • Κατατίθεται στην οικεία σχολική μονάδα το αργότερο έως το τέλος Σεπτεμβρίου.
 • Δεν ισχύει για Πανελλήνιους σχολικούς αγώνες και Πανελλήνια Σχολικά Πρωταθλήματα. Δεν ισχύει επίσης για σχολικές δραστηριότητες που υλοποιούνται από άλλους φορείς πλην του σχολείου ή του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

                                                                                                                                         


untitled-1 Το 3ο ΠΔΣ Ευόσμου από το σχολικό έτος 2016 είναι ο συντονιστής του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ K2 «Promoting CLIL Implementation in Europe», με εταίρους το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, που εποπτεύει το σχολείο, και ιδρύματα από Ιταλία, Ρουμανία, Τσεχία και Λιθουανία. Στόχοι του προγράμματος αποτελούν η προώθηση στην εκπαιδευτική κοινότητα και η υποστήριξη της εφαρμογής της μεθόδου CLIL . Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επιλέγοντας την εικόνα παραπάνω.