Εγγραφή των κληρωθέντων παιδιών στο σχολείο μας

Όπως προβλέπεται στο ΦΕΚ για τα Πειραματικά Σχολεία:
«Οι γονείς και/ή κηδεμόνες εισακτέου/ας μαθητή/ τριας σε ΠΕΙ.Σ., εφόσον επιθυμούν να γίνει μετεγγραφή του μαθητή/τριας από το σχολείο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος/η,  στο Πειραματικό. όπου κρίνεται εισακτέος/α, μεριμνούν για τη μετεγγραφή του/της μαθητή/τριας από το σχολείο εγγραφής στο ΠΕΙ.Σ όπου κρίνεται εισακτέος/α, εντός της πρώτης εβδομάδας έναρξης του σχολικού έτους. «