Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης μαθητή

Κατόπιν δημιουργίας (λόγω μετεγγραφής) κενής θέσης μαθητή στο σχολείο μας προκηρύσσουμε,  σύμφωνα με όσα ορίζονται από τον υπ’ αριθμ. Ν.4692/2020 (Φ.Ε.Κ. 111/12.06.2020) και την υπ’  αρ. Αριθμ. 73226/Δ6/2020 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2261/12.06.2020):

1 κενή θέση αγοριού για φοίτηση στη Γ Τάξη 

Η υποβολή αιτήσεων για την κλήρωση πλήρωσης της παραπάνω θέσης θα γίνεται στο σχολείο από Τετάρτη, 7/10 έως και Παρασκευή, 9/10 το χρονικό διάστημα 10:00 – 13:οο. Η αίτηση για τη συμμετοχή υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τους γονείς/κηδεμόνες και με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 12/10/2020, και ώρα 12:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.