Πραγματοποίηση κλήρωσης για εγγραφή σε κενή θέση μαθητή του 3ου Δημ. Πειραματικού Σχολείου Ευόσμου

Στον Εύοσμο, στο 3ο  Δημ.  Πειραματικό Σχολείο Ευόσμου, σήμερα  12/10/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για εγγραφή μαθητή σε κενή θέση αγοριού στη Γ΄ Τάξη του σχολείου για το σχολικό έτος 2020-21 σύμφωνα με όσα ορίζονται από τον υπ’ αριθμ. Ν.4692/2020 (Φ.Ε.Κ. 111/12.06.2020) και την υπ’  αρ. Αριθμ. 73226/Δ6/2020 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2261/12.06.2020) και όπως αυτή διαπιστώθηκε από την Πράξη 14 της συνεδρίασης του ΕΠΕΣ. Από την κλήρωση προέκυψαν (αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης των γονέων/κηδεμόνων) τα εξής αποτελέσματα: ανοίξτε το έγγραφο εδώ.