Τελετή Αγιασμού σχολικού έτους 2020 – 2021

Ο καθιερωμένος Αγιασμός θα τελεστεί τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 09:00 π.μ. Η προσέλευση των μαθητών/τριών θα πραγματοποιηθεί από τις 8:45 π.μ. ως εξής:

Α΄ τάξη: Η προσέλευση των παιδιών θα πραγματοποιηθεί από την κεντρική είσοδο του Σχολείου επί της οδού Καραολή – Δημητρίου. Τα παιδιά θα συγκεντρωθούν στον αντίστοιχο κεντρικό προαύλιο χώρο από τις υπεύθυνες εκπαιδευτικούς μπροστά στα μαρμάρινα σκαλιά και στις 9.00 μαζί με τις δασκάλες τους και εκπροσώπους των εκπαιδευτικών του Σχολείου θα παρακολουθήσουν τον Αγιασμό εκπροσωπώντας στην τελετή τους μαθητές του Σχολείου. Στη συνέχεια θα ανεβούν πάνω στις αίθουσες διδασκαλίας των τμημάτων τους με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών για την παραλαβή των βιβλίων τους και μια πρώτη γνωριμία. Η αποχώρησή τους θα πραγματοποιηθεί από την είσοδο της οδού Καραολή – Δημητρίου στις 9:45 π.μ. Η είσοδος των γονέων και κηδεμόνων στον χώρο του σχολείου καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος (8:45 – 9:45)  απαγορεύεται.

Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις: Η προσέλευση των παιδιών θα πραγματοποιηθεί από την πίσω είσοδο του Σχολείου επί της οδού Γαλιλαίου. Τα παιδιά θα συγκεντρωθούν ανά τμήματα στον αντίστοιχο προαύλιο χώρο από τους/τις υπεύθυνους/ες εκπαιδευτικούς στο γήπεδο μπάσκετ και στις 9.00 με το χτύπημα του κουδουνιού θα ανεβούν πάνω στις αίθουσες διδασκαλίας των τμημάτων τους με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών για την παραλαβή των βιβλίων τους και μια πρώτη συνάντηση. Μετά την ολοκλήρωση του Αγιασμού στο προαύλιο ο ιερέας θα επισκεφτεί και θα ευλογήσει όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς στις αίθουσες διδασκαλίας τους.  Η αποχώρησή τους θα πραγματοποιηθεί από την είσοδο της οδού Γαλιλαίου στις 9:45 π.μ. Η είσοδος των γονέων και κηδεμόνων στον χώρο του σχολείου καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος (8:45 – 9:45)  απαγορεύεται.

Η χρήση μη χειρουργικής μάσκας είναι υποχρεωτική για την είσοδο των μαθητών/μαθητριών στον χώρο του σχολείου.

Με τη λήξη του Αγιασμού οι μαθητές και οι μαθήτριες αποχωρούν από το σχολείο με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους, οι οποίοι τους/τις παραλαμβάνουν στις καθορισμένες εξόδους.

Βεβαιώσεις δικαιολόγησης απουσίας των γονέων/κηδεμόνων από την εργασία τους λόγω προσέλευσης στην τελετή του Αγιασμού θα δοθούν μετά την αποχώρηση των μαθητών/τριών στις 10:00 π.μ. Η χρήση μη χειρουργικής μάσκας είναι υποχρεωτική για οποιονδήποτε εισέρχεται στον χώρο του σχολείου.

ΠΡΟΣΟΧΗ – Μέτρα προφύλαξης κατά της διασποράς του Νέου Κορωνοϊού SARS–CoV-2 (COVID-19)

 

Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε υπεύθυνα από το συμπληρωματικό υλικό, το οποίο θα βρείτε παρακάτω, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης κατά της διασποράς του Νέου Κορωνοϊού SARS–CoV-2 (COVID-19).
02
01
08
07
05
03
04

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας εκπαιδευτικών που αιτήθηκαν θέση στο 3ο ΠΔΣ Ευόσμου

Σύμφωνα με την προκήρυξη της Ε.Ε.Π.Π.Σ. για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία και τα Πειραματικά Σχολεία (ΑΔΑ: ΩΔ2Σ46ΜΤΛΗ-ΖΟΕ/Α.Π. 75/ΕΕΠΠΣ/1-7-2020)  οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (3dimevos@gmail.com) ένσταση κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων ενώπιον του οικείου ΕΠ.Ε.Σ.

Η χρονική περίοδος κατάθεσης των ενστάσεων των υποψηφίων εκπαιδευτικών είναι από Τετάρτη 15/7 2020 έως την Παρασκευή  17/7/2020 στις 15:00.

Η εξέταση των ενστάσεων θα γίνει από το ΕΠΕΣ και οι αναμορφωμένοι πίνακες θα αναρτηθούν   στις ιστοσελίδες του Σχολείου, της ΠΔΕ και της Ε.Ε.Π.Π.Σ. την Παρασκευή 24 Ιουλίου  2020 στις 12:00

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ

Εγγραφή των κληρωθέντων παιδιών στο σχολείο μας

Όπως προβλέπεται στο ΦΕΚ για τα Πειραματικά Σχολεία:
«Οι γονείς και/ή κηδεμόνες εισακτέου/ας μαθητή/ τριας σε ΠΕΙ.Σ., εφόσον επιθυμούν να γίνει μετεγγραφή του μαθητή/τριας από το σχολείο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος/η,  στο Πειραματικό. όπου κρίνεται εισακτέος/α, μεριμνούν για τη μετεγγραφή του/της μαθητή/τριας από το σχολείο εγγραφής στο ΠΕΙ.Σ όπου κρίνεται εισακτέος/α, εντός της πρώτης εβδομάδας έναρξης του σχολικού έτους. «