Αποτελέσματα κλήρωσης για την εισαγωγή μαθητών/τριών στο σχολείο

Παρακάτω θα βρείτε τον πίνακα των κληρωθέντων για την εισαγωγή στην Α΄Τάξη του σχολείου μας, όπως έχει αντληθεί από την πλατφόρμα του Υπουργείου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Πίνακες συμμετεχόντων/ουσών και αποκλεισμένων μαθητών/τριών από την κλήρωση

Παρακαλούμε τους κηδεμόνες που έκαναν αίτηση συμμετοχής στην κλήρωση για εγγραφή στην Α τάξη στο σχολείο μας να ελέγξουν ότι ο αριθμός της αίτησής τους συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο που αναρτούμε και ότι έχουν δηλώσει σωστά την ύπαρξη δίδυμου αδελφού/ής ή αδελφού/ής στο σχολείο μας.

Επίσης, παρακαλούμε να ελεγχθούν και οι αποκλεισμένοι, οι οποίοι έκαναν την αίτηση εκ παραδρομής.

Α΄ ΠΙΝΑΚΑΣ: Συμμετέχοντες/ουσες

Β΄ ΠΙΝΑΚΑΣ: Αποκλεισμένοι/ες (λόγω αιτήσεων εκ παραδρομής)

Λειτουργία Ολοήμερου Προγράμματος και τμήματος Πρωινής Ζώνης σχολικού έτους 2020 – 2021

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Έως τις 09-06-2020 θα πρέπει να έχει κατατεθεί συμπληρωμένο από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών στη σχολική μονάδα,  το παρακάτω έντυπο. 

Έντυπο «ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

  • Η κατάθεση της αίτησης μπορεί να γίνει είτε μέσω email είτε μέσω των παιδιών σε κλειστό φάκελο.
  • Τα δικαιολογητικά να κατατεθούν με την έναρξη (Σεπτέμβριος) της επόμενης σχολικής χρονιάς ώστε να αποφευχθεί στην παρούσα φάση ο συνωστισμός στους χώρους του σχολείου μας.

 

Από Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020 και έως Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020, η προσέλευση των μαθητών/τριών πραγματοποιείται αυστηρά κατά το χρονικό διάστημα 08:00 – 08:15 από την είσοδο της μεγάλης αυλής. Η λήξη διδακτικού ωραρίου γίνεται 13:15. Παρακαλούμε όπως φροντίσετε να είστε τυπικοί στο παραπάνω ωράριο με σεβασμό στις οδηγίες των αρμόδιων φορέων σχετικά με την προάσπιση της υγείας όλων μας. Παρακαλούμε επίσης να προσέξετε τα ακόλουθα (σύμφωνα πάντα με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου)

  • Πρωινή ζώνη και ολοήμερο δεν πραγματοποιούνται
  • Οι Όμιλοι δεν πραγματοποιούνται
  • Έχει ανασταλεί η λειτουργία του κυλικείου (τα παιδιά πρέπει να έχουν μαζί τους φαγητό και νερό)
  • Τα παιδιά οφείλουν να έχουν αυτονομία στα σχολικά τους είδη (μολύβια, γόμες κλπ), αλλά και σε λοιπά προσωπικά αντικείμενα (χαρτομάντιλα, καπέλο κλπ). Το Σχολείο είναι εφοδιασμένο με τα απαραίτητα αντισηπτικά και είδη υγιεινής για τις τουαλέτες.

Οδηγός υποστήριξης για γονείς/κηδεμόνες

Το παρακάτω αρχείο περιέχει οδηγίες υποστήριξης από την ψυχολόγο του Σχολείου κα Δρακοπούλου Ηρώ

%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%cf%8c%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b3%ce%bf%ce%bd%ce%b5%ce%af%cf%82-%ce%b4%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%80