Δημιουργικό Διάλειμμα

Η δράση αποτέλεσε μία ενδοσχολική παρέμβαση με ευρύτερο στόχο την προώθηση της ένταξης και της κοινωνικοποίησης όλων των μαθητών και μαθητριών στο σχολείο, με απώτερο στόχο την ελάττωση φαινομένων βίας και ατυχημάτων.
Πρόκειται για παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων με την οργάνωση και διεξαγωγή δημιουργικών δραστηριοτήτων από τα ίδια τα παιδιά, τόσο στον υπαίθριο χώρο της σχολικής αυλής , όσο και σε κλειστούς εσωτερικούς χώρους του σχολείου (υπόγειο γυμναστήριο, βιβλιοθήκη, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κλπ) υπό την επίβλεψη εκπαιδευτικών και τη συνεργασία γονέων.
Η εφαρμογή αυτών των παρεμβάσεων είχε ως εξαγόμενο τη δημιουργία ενός αρχικού σχολικού κανονισμού, ο οποίος έχει δυναμική μορφή, ώστε χρόνο με το χρόνο να εμπλουτίζεται και να ανανεώνεται.