Δημιουργικό Διάλειμμα

Η δράση είναι μία ενδοσχολική παρέμβαση με ευρύτερο στόχο την προώθηση της ένταξης και της κοινωνικοποίησης όλων των μαθητών στο σχολείο με απώτερο στόχο την ελάττωση φαινομένων βίας και ατυχημάτων.
Πρόκειται για παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων με την οργάνωση και διεξαγωγή δημιουργικών δραστηριοτήτων από τα ίδια τα παιδιά στον υπαίθριο χώρο της σχολικής αυλής αλλά και σε κλειστούς εσωτερικούς χώρους του σχολείου (υπόγειο γυμναστήριο, βιβλιοθήκη, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κλπ) υπό την επίβλεψη δασκάλων και την συνεργασία γονέων.
Η εφαρμογή αυτών των παρεμβάσεων θα έχει και ως εξαγόμενο τη δημιουργία ενός αρχικού σχολικού κανονισμού ο οποίος θα είναι δυναμικός ώστε χρόνο με το χρόνο να εμπλουτίζεται και να ανανεώνεται.