Αρχική σελίδα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 16:30-18:30 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση συνεργασίας γονέων με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας.

 

Η ιστοσελίδα του σχολείου είναι υποκατασκευή λόγω αναβάθμισης.

under_const