Αρχική σελίδα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σύμφωνα με την ΥΑ 217785/Δ1/18-12-2018 ΦΕΚ 6014Β/2018 και ΦΕΚ 56Β/2019 «Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο για τουλάχιστον δύο (2)Σαββατοκύριακα το μήνα» ενημερώνουμε τους κηδεμόνες των μαθητών μας ότι, κατόπιν απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων, καμία εργασία δε θα δίνεται από τους διδάσκοντες για το

1ο και 3ο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα.

Οι μαθητές μπορούν να παίρνουν μαζί τους τη σχολική τους τσάντα, καθώς οι περισσότεροι χώροι του σχολείου θα καταλαμβάνονται από μαθητές του Ολοήμερου και των Ομίλων, αλλά καμία εργασία δε θα ανατίθεται για τα συγκεκριμένα Σαββατοκύριακα.

Κατόπιν των παραπάνω, τα Σαββατοκύριακα αυτά για το μήνα Οκτώβριο είναι: 5 & 6/10 και 19 & 20/10

Από το Σύλλογο Διδασκόντων 3ου ΠΔΣ Ευόσμου


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

3ο ΠΔΣ Ευόσμου

Σχολικό έτος 2019-2020

 Θα θέλαμε να επισημάνουμε στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών που φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του σχολείου μας ότι βάσει της νομοθεσίας οι ώρες αποχώρησης από το Ολοήμερο είναι μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15.00) ή μετά το τέλος της 3ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (16.00), ανάλογα με την ώρα που δηλώθηκε εξαρχής στην αίτηση εγγραφής. Αλλαγή στην ώρα αποχώρησης μπορεί να γίνει μόνο με νέα αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα. Αποχώρηση σε ώρα διαφορετική από τη δηλωθείσα μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και για πολύ σοβαρό λόγο (π.χ. ασθένεια, επίσκεψη σε γιατρό κτλ.), κατόπιν συνεννόησης με τη διεύθυνση του σχολείου. Τυχόν παρεκκλίσεις προκαλούν προβλήματα στη λειτουργία του σχολείου και εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των παιδιών σας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 


 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Την Τετάρτη, 25/09/2019 και ώρα 16:15, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση (ενημέρωση) των εκπαιδευτικών των Τμημάτων με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών μας.
Η συνάντηση δεν ισχύει για τους/τις μαθητές/τριες της Α΄ Τάξης.

 


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές/τριες της ΣΤ τάξης του 3ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου που συμμετείχαν στις εξετάσεις του ΚΠΓ Μαΐου 2019 στην Αγγλική γλώσσα.
Η επιτυχία 100% στο Β επίπεδο (17 από τους 17 μαθητές/τριες, ηλικίας 12 ετών) ενώ 15 από τους 17 πέτυχαν το Β2 επίπεδο. Η απόδοση των μαθητών/τριών μας έγινε με μεθοδική δουλειά μέσω όλων των καινοτόμων πρακτικών που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια (π.χ. phonics, CLIL) στο σχολείο μας, ενώ η προετοιμασία έγινε αυτή τη χρονιά έμμεσα μέσα από το πρωινό ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου και πιο άμεσα μέσα από τη λειτουργία του ομίλου όπου και έγινε πιο εξειδικευμένη προετοιμασία (μέσω λογισμικών και παιχνιδιών, έντυπων tests, worksheets αλλά και mock tests για την ορθή προετοιμασία σε συνθήκες εξετάσεων) .
Σε κάθε περίπτωση η επιτυχία αυτή των παιδιών εκτός του ότι:
(α) υλοποιεί τη σύνδεση του δημόσιου σχολείου με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
(β) δείχνει εμπιστοσύνη και ενισχύει το ΚΠΓ,
επιπλέον πιστοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πως ένα Δημόσιο σχολείο μπορεί να επιτύχει και να ξεπεράσει τους στόχους του εφόσον βέβαια υπάρχει επαρκής αριθμός ωρών διδασκαλίας και το απαραίτητο επιστημονικό, διδακτικό προσωπικό.


Ανακοίνωση – Κλήρωση

Αποτελέσματα κλήρωσης μαθητών/τριών που κληρώθηκαν να φοιτήσουν στην Ά Τάξη του 3ου Π.Δ.Σ ΕΥΟΣΜΟΥ τη σχολική χρονιά 2019-2020. Πατήστε στο παρακάτω link:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Ενημερώνουμε τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών που κληρώθηκαν να φοιτήσουν στην Α τάξη κατά το σχολικό έτος 2019-2020, πως πρέπει να προσέλθουν 12.00-14.00 για να ολοκληρώσουν την εγγραφή, στις παρακάτω ημερομηνίες:
Τετάρτη 12/6, Παρασκευή 14/6, Τρίτη 18/6, Πέμπτη 20/6

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:
(α) βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου
(β) ΑΔΥΜ (διαθεσιμο ΕΔΩ)
(γ) Βιβλιάριο ασθενείας (με τα εμβόλια)
(δ) αίτηση ολοημέρου (για όσους γονείς ενδιαφέρονται να τα γράψουν στο ολοήμερο και είναι διαθέσιμη ΕΔΩ)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΤΕΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα Υπ’Αριθμ. 79, Άρθρο 2, Παρ. 5 και Άρθρο 3, Παρ. 6, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Αρ. Φύλλου 109, την τελευταία ημέρα της σχολικής χρονιάς δε  γίνονται μαθήματα και δε λειτουργούν η πρωινή ζώνη και το ολοήμερο. Έτσι,  σύμφωνα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, Πράξη 25η/10-06-2019, την Παρασκευή 14 Ιουνίου παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών μας να προσέλθουν 8.15-10.00 π.μ. για την επίδοση των τίτλων προόδου.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΚΛΗΡΩΣΗ 

Η κλήρωση για τους/τις μαθητές/τριες των οποίων οι γονείς και κηδεμόνες έχουν καταθέσει αίτηση για εγγραφή τους στην Α΄ τάξη του 3ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου θα γίνει την Τρίτη 11/06/2019, ώρα 10:15, στην αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων του σχολείου. Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να παραβρεθούν στην κλήρωση εφόσον το επιθυμούν.

Εκ της Δ/νσης

Ακολουθεί ο πίνακας με τους κωδικούς των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν στην κλήρωση για την εισαγωγή τους στο σχολείο μας. Παρακαλούνται οι γονείς – κηδεμόνες να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία των υποψηφίων βάσει της δήλωσης τους και της επιβεβαίωσης που έλαβαν από το ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου. Στην περίπτωση κάποιου λάθους να προσέλθουν στο Σχολείο για να ζητήσουν τη διόρθωσή του.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

 

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 

Σύμφωνα με την ΥΑ 69345/Δ1/2-5-2018 (ΑΔΑ:6Β114653ΠΣ-23Φ):

Οι μαθητές εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Έως τις 11-06-2019 θα πρέπει να έχει κατατεθεί συμπληρωμένο από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών στην σχολική μονάδα, που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, το παρακάτω έντυπο:
Έντυπο «ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Ακολουθούν αποσπάσματα της ΥΑ σχετικά με τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος και της Πρωινής Ζώνης

1. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των 4/θέσιων και άνω Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων:

α) Οι μαθητές εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους.
β) Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15:00), εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων.
γ) Στα σχολεία με λειτουργικότητα από 6/θέσια και άνω, ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος (1η, 2η ή 3η ώρα) είναι 14 φοιτώντες μαθητές.

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:
αα) Οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα ή κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.
ββ) Οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως,

 • πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι,
 • πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και τα παιδιά τους φοιτούν σε σχολικές μονάδες Π.Ε με εγγραφή στο πρωινό πρόγραμμα, και δεν είναι ενταγμένα στις λειτουργούσες Δ.Υ.Ε.Π.
 • Η εγγραφή των μαθητών που ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (Ρομά, προσφυγόπουλα) στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίς προϋποθέσεις.

ε) Στη φάση του προγραμματισμού και συγκρότησης του/των τμήματος/τμημάτων ολοήμερου, οι Διευθυντές των σχολείων σε συνεργασία με τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, λαμβάνουν υπόψη κατά προτεραιότητα τη φοίτηση των μαθητών των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς.
στ) Στη συγκρότηση των τμημάτων του Ολοήμερου Προγράμματος λαμβάνεται υπόψη η δηλωθείσα ώρα αποχώρησης των μαθητών, που αναγράφεται στη σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων κατά την εγγραφή τους.
η) Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, στην περίπτωση που ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στα λειτουργούντα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, τότε αναστέλλεται η λειτουργία τους με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Πρωινή Ζώνη

Δύναται να συγκροτείται τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00), για υποδοχή (7:00-7:15) και ώρα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (7:15-8:00), σε σχολεία όπου διαπιστώνεται σχετική ανάγκη. Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης μαθητών είναι οι 7 μαθητές για σχολεία με λειτουργικότητα έως 8/θέσια και 10 μαθητές για σχολεία με λειτουργικότητα από 9/θέσια και άνω.


ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Σας μεταφέρουμε τη νεότερη ενημέρωση από το Υπουργείο. Θα σας παρακαλούσαμε να μην τηλεφωνείτε στο σχολείο, καθώς δεν υπάρχει κάποια άλλη διευκρίνιση πέρα από την παρακάτω ανακοίνωση. Σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώνουμε άμεσα για τις εξελίξεις.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2019-2020 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία για τη σχολική χρονιά 2019-2020 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 27 Μαΐου έως 4 Ιουνίου.

Η κλήρωση για εισαγωγή στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία και Πειραματικά Δημοτικά (Α΄ Τάξη) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019.

Η κλήρωση για εισαγωγή στα Πειραματικά Γυμνάσια (Α΄ Τάξη) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019.

Οι εξετάσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια (Α΄ Τάξη) θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019.

Η κλήρωση για εισαγωγή στα Πειραματικά Λύκεια (Α΄ Τάξη) θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019. Οι εξετάσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα Λύκεια (Α΄ Τάξη) θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αναμένεται η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης σε Φ.Ε.Κ.


Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κατασκευή διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος σε πλατφόρμα (MOOC), τεχνικής υποστήριξης (technical support) αυτού και παραγωγή-επιμέλεια e-book
%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7_%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82

 

 

         ΑΔΥΜ 2019 – 2010 (οδηγίες για γονείς)

Με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015

Ποιοι μαθητές υποχρεούνται να φέρουν Ατομικό Δελτίο Υγείας:

 • Υποχρεούνται να φέρουν Ατομικό Δελτίο Υγείας  Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)  τα παιδιά που θα εγγραφούν στο νηπιαγωγείο.
 • Οι μαθητές που θα εγγραφούν για το σχολικό έτος 2019- 2020 στην Α΄ τάξη Δημοτικού
 • Οι μαθητές της Γ΄ τάξης που το σχολικό έτος 2019- 2020 θα φοιτήσουν στην Δ΄τάξη.
 • Οι μαθητές που θα εγγραφούν για το σχολικό έτος 2019- 2020 στην Α΄ τάξη Γυμνασίου
 • Οι μαθητές που θα εγγραφούν για το σχολικό έτος 2019- 2020 στην Α΄ τάξη Λυκείου

Το Α.Δ.Υ.Μ. προωθείται προς συμπλήρωση με την ευθύνη και τη φροντίδα των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών, οι οποίοι ενεργούν σχετικά, συνοδεύοντας τα παιδιά σε επισκέψεις στους αρμόδιους ιατρούς και προσκομίζοντας το Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού (εμβολίων), τον αριθμό ΑΜΚΑ, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί την κατάσταση της υγείας τους.

Πού πηγαίνω – Ποιοι Γιατροί συμπληρώνουν το ΑΔΥΜ

Το Α.Δ.Υ.Μ. καταρτίζεται και συμπληρώνεται από:

 • Τον οικογενειακό ιατρό. Είναι απαραίτητη η εγγραφή όλων των πολιτών στις αντίστοιχες Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ). Παρακαλούμε όσοι δεν το έχουν ήδη διευθετήσει να προβούν στις σχετικές ενέργειες, ώστε να διευκολυνθούν στην έκδοση των ΑΔΥΜ.
 • Ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας ΠΕΔΥ (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κλπ) ή
 • ((των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή))
 • τους ιδιώτες ιατρούς συμβεβλημένους με τον Εθνικό Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
 • από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία).

Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. Είναι:

 • παιδίατροι ή
 • γενικοί ιατροί ή
 • σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι.

Πού βρίσκω τα ειδικά έντυπα;

Το «ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ»

όπως και το «ΦΥΛΛΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ» το προμηθεύεστε από τις σχολικές μονάδες (εδώ)

Το συμπληρωμένο Α.Δ.Υ.Μ.:

 • κατατίθεται από τους γονείς/κηδεμόνες στη σχολική μονάδα φοίτησης του μαθητή/τριας και φυλάσσεται στο φάκελο του μαθητή. Αντίγραφο φυλάσσεται στον ατομικό φάκελο υγείας του μαθητή/τριας στο αρχείο της Μονάδας Υγείας ή του ιατρού που αναλαμβάνει την ευθύνη συμπλήρωσης του, ενώ άλλο αντίγραφο φυλάσσεται στο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού από το γονέα ή κηδεμόνα.
 • Για  το Νηπιαγωγείο ισχύει για όλη τη διάρκεια της φοίτησης των νηπίων σε αυτό.
 • Κατατίθεται στη σχολική μονάδα ως δικαιολογητικό εγγραφής του μαθητή στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Ισχύει για τρία (3) σχολικά έτη για το Δημοτικό Σχολείο.
 • απαιτείται νέο για την Δ΄τάξη .
 • Κατατίθεται στην οικεία σχολική μονάδα το αργότερο έως το τέλος Σεπτεμβρίου.
 • Δεν ισχύει για Πανελλήνιους σχολικούς αγώνες και Πανελλήνια Σχολικά Πρωταθλήματα. Δεν ισχύει επίσης για σχολικές δραστηριότητες που υλοποιούνται από άλλους φορείς πλην του σχολείου ή του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

                                                                     

                                                                   


 

untitled-1

Το 3ο ΠΔΣ Ευόσμου από το σχολικό έτος 2016 είναι ο συντονιστής του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ K2 «Promoting CLIL Implementation in Europe», με εταίρους το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, που εποπτεύει το σχολείο, και ιδρύματα από Ιταλία, Ρουμανία, Τσεχία και Λιθουανία. Στόχοι του προγράμματος αποτελούν η προώθηση στην εκπαιδευτική κοινότητα και η υποστήριξη της εφαρμογής της μεθόδου CLIL . Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επιλέγοντας την εικόνα παραπάνω.