ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Τη Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί εκκλησιασμός κατά τη διάρκεια του πρωινού προγράμματος από 10:30 έως 11:30. Πριν και μετά τον εκκλησιασμό το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά, όπως κάθε ημέρα (πρωινή ζώνη, ωρολόγιο πρόγραμμα, ολοήμερο, όμιλοι).

Την  Τρίτη 30 Ιανουαρίου και ώρα  9:30 – 10:15, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση για τον εορτασμό των 3 Ιεραρχών. Η πρωινή ζώνη, το ολοήμερο και οι όμιλοι δε θα λειτουργήσουν. Τα παιδιά μετά τη λήξη της εκδήλωσης θα αποχωρήσουν.