Νέα λογοτεχνικά βιβλία

Τα βιβλία νεοελληνικής και ξένης λογοτεχνίας έφθασαν στο σχολείο μας! Τώρα οι μαθητές και οι μαθήτριές μας μπορούν να επιλέξουν μέσα από μια πληθώρα νέων τίτλων και εκδόσεων.

Ευχαριστούμε για την ευγενική προσφορά τον άνθρωπο που ευαισθητοποιήθηκε να βοηθήσει την προσπάθεια του σχολείου να εκσυγχρονίσει, μεταξύ των άλλων, και τη δανειστική βιβλιοθήκη προς όφελος των των παιδιών μας/σας.

All-focus