Διαδρομές στη φύση και στη Μυθολογία

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Χ

ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

Ημερομηνία: 20/11/2015

Αριθ. Πρωτ.  ……………………..

Σχ. Έτος: 2015-2016

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ          3ο  Πειραματικό Δ.Σ. Ευόσμου

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     

ΤΗΛ. 2310 703788                                                         ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:  Εύοσμος Θεσσαλονίκης

FAX 2310 703980                                                                                          Email: mail@3dim-evosm.thess.sch.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:                                                 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 307

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ: Ταξίδης Χρήστος                                                                                      ΠΕ: 70

 

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ:

«Διαδρομές στη Φύση και στη Μυθολογία »

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ:

Αρ. Πράξης

Ημερομηνία

   

 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

ΜΟΝΟ ΠΡΩΙ

ΠΡΩΙ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΜΟΝΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Χ

   

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)

ΩΡΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΣΧΕΤΙΚΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

(ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

Κουκλατζίδου Μαρία

ΠΕ70

 

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

ΚΠΕ Μακρινίτσας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

       

Ευαγγέλου Ευθυμία

Σωφρονιάδου Ελένη

Κουταλακίδου Βαρβάρα

Ταξίδης Χρήστος

ΠΕ70

ΠΕ 06

ΠΕ 06

ΠΕ70

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ :  49   ΑΓΟΡΙΑ: 24   ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 25

ΑΜΙΓΕΣ ΤΜΗΜΑ:

Γ1-Γ2

ΜΕΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ:

 

 

Συνάντηση ομάδας:

 

ΗΜΕΡΑ: ΩΡΑ: ΤΟΠΟΣ:

Παρασκευή

12.35

Γ2 Τάξη

 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ; ΝΑΙ

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ) :
Α)  Οι Περιβαλλοντικές αλλαγές που έχουν γίνει στο παρελθόν, είτε αυτές είναι  γεωμορφολογικές είτε κλιματικές αλλαγές.

Β)  Οι  Φυσικές μεταβολές που παρατηρούμε σήμερα, που πιστεύουν οι επιστήμονες

ότι θα συμβούν στο μέλλον  και η σχέση τους  με το χθες.

Γ) Τα πολιτιστικά και πολιτισμικά στοιχεία του Ελλαδικού χώρου και η σχέση τους με τις  περιβαλλοντικές αλλαγές.

 • Οι Μύθοι, οι Θρύλοι, οι παραδόσεις κ.λ.π. που εξηγούσαν ή δικαιολογούσαν τα φαινόμενα.
 • Τα  Γραπτά κείμενα που  δείχνουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες του παρελθόντος .

 

Δ)  Η κοινωνική οργάνωση που αναπτύχθηκε.

 • Η εξέλιξη   των τρόπων καλλιέργειας στη Γεωργία, τα καλλιεργούμενα είδη κ.λ.π.
 • Κατοικία και  οργάνωση κοινωνιών.
 • Πολίτευμα, ηθικές ή κοινωνικές  αξίες,
 • Θρησκεία.

Ε)  Η χάραξη  γεωπεριβαλλοντικών-γεωμυθολογικών μονοπατιών και η αποτύπωση των στοιχείων που το καθορίζουν , όπως :

 • Η  χαρτογράφηση,
 • Η  φωτογράφηση,
 • Η  βιντεοσκόπηση,
 • Η  χρήση πολυμέσων για δημιουργία εικονικών μονοπατιών και
 • Η  τοποθέτηση  ενημερωτικών πινακίδων.

 

 

 

 

Β. ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΤΕ; (γράψτε συνοπτικά τους πιο σημαντικούς)

 • Να γνωρίσουν τα γεωμορφολογικά στοιχεία της Ελλάδας
 • Να οπτικοποιήσουν τους αρχαίους Ελληνικούς μύθους μέσα στο χάρτη και να μάθουν τη χλωρίδα και πανίδα των τόπων αυτών
 • Να έρθουν σε επαφή με περιβαλλοντικά μονοπάτια που συνδέονται με τη μυθολογία
 • Να επισκεφθούν και να νιώσουν το φυσικό περιβάλλον
 • Να ευαισθητοποιηθούν στη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση προστασίας του.

 

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

Ομαδοσυνεργατική, μέθοδος project, καταιγισμός ιδεών, μελέτη πεδίου, παιχνίδια ρόλων,

Συνεργασία με το ΚΠΕ Στυλίδας και το ΚΠΕ Μακρινίτσας

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

 

Ενότητες 2,3,4

Γλώσσα Λογοτεχνία

Μυθολογία: Ηρακλής, Οδυσσέας κ.ά.

Γλώσσα :Ενότητες 2,4

Μελέτη περιβάλλοντος

Γνωριμία με κείμενα και τραγούδια, σχετικά με τη μυθολογία

Καλλιέργεια προφορικού λόγου  και γραπτού λόγου (συγγραφή ιστοριών, παιχνίδια ρόλων, πόστερ

Ιστορία

 

Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ (30- 35 ΔΙΩΡΑ)

Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος
( διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ)

1ος
ΜΗΝΑΣ
Διερεύνηση θέματος: Ορισμός του θέματος, χωρισμός των παιδιών σε ομάδες 4-5 ατόμων, καταιγισμός ιδεών  σχετικά με το περιβάλλον και τη μυθολογία.
2ος ΜΗΝΑΣ Περιβαλλοντικές έννοιες στην αγγλική γλώσσα (βουνό, ποτάμια, πεδιάδα κτλ) και εννοιολογική χαρτογράφηση

 

 

3ος ΜΗΝΑΣ

Σύνδεση περιβάλλοντος με μυθολογικές αφηγήσεις. Το Πήλιο το μέρος των Κενταύρων, Ονομασίες ποταμών-περιοχών με μυθολογικά ονόματα και η σημασία τους.
4ος ΜΗΝΑΣ Συγγραφή ιστοριών, δημιουργία πόστερ σχετικών με το υπό μελέτη θέμα. Γνωριμία με τραγούδια, πολιτιστικά στοιχεία που εμπνέονται από την ελληνική μυθολογία και συνδέονται με το φυσικό περιβάλλον.
5ος ΜΗΝΑΣ Επίσκεψη στο ΚΠΕ Μακρινίτσας και στην ευρύτερη περιοχή του Πηλίου. Εμπλουτισμός γνώσεων-καλλιέργεια στάσεων στο πεδίο.
6ος ΜΗΝΑΣ Παρουσίαση: Θα γίνει παρουσίαση των δράσεων στην ολομέλεια του σχολείου.

 

Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων      01

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έγκριση του προγράμματος μαζί με το έντυπο υποβάλλονται και

1. Κατάλογος  με το ονοματεπώνυμο των μαθητών της ομάδας, την τάξη και το τμήμα τους.

2. Αντίγραφο της πράξης του συλλόγου

                  ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ                                                      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Κουκλατζίδου Μαρία                                                               Ταξίδης Χρήστος

Ευαγγέλου Ευθυμία

Σωφρονιάδου Ελένη

Κουταλακίδου Βαρβάρα

Ταξίδης Χρήστος