Οι δρόμοι του νερού-η λίμνη της Καστοριάς

Παράρτημα 2.

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

v

ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

Ημερομηνία: 20/11/2015

Αριθ. Πρωτ.  ……………………..

Σχ. Έτος: 2015-2016

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ          3ο  Πειραματικό Δ.Σ. Ευόσμου

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     

ΤΗΛ. 2310 703788                                                         ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:  Εύοσμος Θεσσαλονίκης

FAX 2310 703980                                                                                          Email: mail@3dim-evosm.thess.sch.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:                                                   ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 307

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ: Ταξίδης Χρήστος                                                                                       ΠΕ: 70

 

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ:

«Οι δρόμοι του νερού-η λίμνη της Καστοριάς »

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ:

Αρ. Πράξης

Ημερομηνία

   

 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

ΜΟΝΟ ΠΡΩΙ

ΠΡΩΙ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΜΟΝΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

   

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)

ΩΡΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΣΧΕΤΙΚΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

(ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

 

 

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

       

ΚΥΡΙΑΤΖΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

ΖΙΩΓΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΠΕ70

ΠΕ70

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ :  48   ΑΓΟΡΙΑ: 21   ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 27

ΑΜΙΓΕΣ ΤΜΗΜΑ:

√ Δ1-Δ2

ΜΕΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ:

 

 

Συνάντηση ομάδας:

 

ΗΜΕΡΑ: ΩΡΑ: ΤΟΠΟΣ:

Τετάρτη

11.45

Δ2 Τάξη

 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ; ΝΑΙ / ΟΧΙ (Αν όχι δημιουργήστε ένα εφέτος)

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  1. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ) :
  • Η κατανομή του νερού στον πλανήτη. Το νερό πηγή ζωής.
  • Ο κύκλος του νερού και οι παράγοντες που το διαταράσσουν.
  •  Επιφανειακά και υπόγεια νερά: λίμνες, ποτάμια, θάλασσες, πηγές, υδροφόρος ορίζοντας.
  • Πόσιμο και ιαματικό νερό. Έλλειψη ακαταλληλότητα του νερού. Ρύπανση, μόλυνση νερού, αίτια ρύπανσης
  • Υγρότοποι, βιοτικό, αβιοτικό στοιχείο
  • Ο ρόλος, η αξία των υγροτόπων, απειλές και κίνδυνοι
  • Διεθνείς συμβάσεις για την προστασία των υγροτόπων.
  • Η λίμνη ως παράδειγμα υγροτόπου.
  • Η λίμνη της Καστοριάς, χλωρίδα, πανίδα, παραλίμνια οικοσυστήματα, περιβαλλοντικά προβλήματα της λίμνης, κυριότερες απειλές, προστασία του υγροτόπου της λίμνης

Β. ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΤΕ; (γράψτε συνοπτικά τους πιο σημαντικούς)

1. Να γνωρίσουν οι μαθητές την αξία του νερού, τη συμβολή του στη δημιουργία και στην εξέλιξη της ζωής και να συνειδητοποιήσουν ότι αποτελεί έναν παγκόσμιο κοινό πόρο.

2. Να κατανοήσουν την έννοια του υγρότοπου, τα δομικά του στοιχεία και τις λειτουργίες του.

3. Να προσεγγίσουν βιωματικά έναν υγρότοπο – τη λίμνη της Καστοριάς και τον ποταμό Αλιάκμονα – δηλαδή να παρατηρήσουν, να αγγίξουν, να συλλέξουν, να καταγράψουν, να συγκρίνουν και να γνωρίσουν τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους οργανισμούς.

4. Να συσχετίσουν τις έννοιες που προσεγγίζονται στο πρόγραμμα με τις παρατηρήσεις τους, με γεγονότα, κείμενα, μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής και μέσω αυτής της συσχέτισης να διαπιστώσουν την διαχρονική αλληλεξάρτηση των ανθρώπινων πολιτισμών με τα υδατικά οικοσυστήματα.

5. Να εξασκηθούν στην ομαδική εργασία, στη συλλογή πληροφοριών, στη χρήση βιβλιογραφίας, σε μετρήσεις με τη χρήση διαφόρων οργάνων καθώς και να μπορούν να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων σε σχέση με τις περιβαλλοντικές παραμέτρους και τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

6. Να ανιχνεύσουν τις στάσεις και συμπεριφορές των σημερινών ανθρώπων σε σχέση με το υγροτοπικό περιβάλλον, να προβληματιστούν και να κατανοήσουν τη σημασία της ευαισθητοποίησης των πολιτών και την ανάγκη σχεδιασμού αποτελεσματικών δράσεων για την προστασία του.

7. Να προτείνουν τρόπους ατομικής ή συλλογικής δράσης για την προστασία του λιμναίου περιβάλλοντος.

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

Ομαδοσυνεργατική, μέθοδος project, καταιγισμός ιδεών, μελέτη πεδίου, παιχνίδια ρόλων,

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

 

Ενότητα 3 Κεφάλαιο 9

Γλώσσα Λογοτεχνία

Πινακίδες, αφίσες Το νερό σε αριθμούς

Γλώσσα :Ενότητα 2,4

Μελέτη περιβάλλοντος

Γνωριμία με κείμενα και τραγούδια, σχετικά με το νερό

Καλλιέργεια προφορικού λόγου  και γραπτού λόγου (συγγραφή ιστοριών, παιχνίδια ρόλων, ιδιωματικές εκφράσεις και παροιμίες με το νερό  ποιήματα αινίγματα, παροιμίες

Εικαστικά

Μαθηματικά

 

Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ (20- 25 ΔΙΩΡΑ)

Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος
( διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ)

1ος
ΜΗΝΑΣ
Διερεύνηση θέματος: Ορισμός του θέματος, χωρισμός των παιδιών σε ομάδες 4-5 ατόμων, καταιγισμός ιδεών  σχετικά με το νερό.
2ος ΜΗΝΑΣ Το νερό στη λαϊκή παράδοση (έθιμα), ο κύκλος του νερού, οι ιδιότητες του νερού-χρήση εννοιολογικών χαρτών, συνεντεύξεις από ηλικιωμένους, χρήση του power point.

 

 

3ος ΜΗΝΑΣ

Κατανομή του νερού στη γη-δημιουργία ραβδογραμμάτων, η κατανάλωσή του και το πρόβλημα λειψυδρίας, τρόποι αντιμετώπισης-φράγματα-ταμιευτήρες,

Μόλυνση και ρύπανση του νερού, μέτρα προστασίας-καταιγισμός ιδεών, δημιουργία αφισών, ανάπτυξη επιχειρηματολογικού λόγου.

 

4ος ΜΗΝΑΣ Υγρότοπος: η έννοιά του, βιοτικά και αβιοτικά στοιχεία (σύσταση του νερού), ο ρόλος και οι αξίες των υγρότοπων απειλές, διεθνείς συμβάσεις για την προστασία των υγρότοπων, δημιουργία βίντεο με τον υγρότοπο της λίμνης Καστοριάς και του ποταμού Αλιάκμονα με αναφορά στα προηγούμενα στοιχεία των υγρότοπων (βοτικά και αβιοτικά στοιχεία, απειλές και τρόποι αντιμετώπισης των απειλών (μέτρα που ήδη υλοποιούνται και προτάσεις για νέα μέτρα).
5ος ΜΗΝΑΣ Παρουσίαση: Θα γίνει παρουσίαση των δράσεων στην ολομέλεια του σχολείου.

 

Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων      02

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έγκριση του προγράμματος μαζί με το έντυπο υποβάλλονται και

1. Κατάλογος  με το ονοματεπώνυμο των μαθητών της ομάδας, την τάξη και το τμήμα τους.

2. Αντίγραφο της πράξης του συλλόγου

                  ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ                                                      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Κυριατζάκου Κωνσταντία                                                               Ταξίδης Χρήστος

Ζιώγα Χρυσούλα