ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ

 

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.

 

 

ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

χ

ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

 

Ημερομηνία: …………………

Αριθ. Πρωτ.:…………………..

 

 

Σχ. Έτος: 2015-2016

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ         3ο ΠΔΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης

ΤΗΛ. 2310703788                                   ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ : ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ

FAX. 2310703980                E-mai: 3dimevos@sch.gr

Αριθμός Εκπαιδευτικών Προγράμματος: 2

Αριθμός Mαθητών Προγράμματος: 20

Ονοματεπώνυμο Διευθυντή: ΤΑΞΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      ΠΕ 70

 

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ:

«ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ»

 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ:

Αρ. Πράξης

Ημερομηνία

   

 

 

 

 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

ΜΟΝΟ ΠΡΩΙ

ΠΡΩΙ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΜΟΝΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Χ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)

ΩΡΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

(ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

ΜΑΡΙΟΛΑ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ 70

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ: 20    ΑΓΟΡΙΑ: 11    ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 9

ΑΜΙΓΕΣ

ΤΜΗΜΑ

x

ΜΕΙΚΤΗ

ΟΜΑΔΑ

 

Συνάντηση ομάδας:

ΗΜΕΡΑ:

ΩΡΑ:

ΤΟΠΟΣ (αίθουσα κ.τ.λ.)

 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ; ΝΑΙ

(Αν όχι, δημιουργήστε ένα εφέτος).

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  1. A.     ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ) :

–  Κατανόηση από τους μαθητές της αξίας του δάσους και της ανακύκλωσης

–  Ανάδειξη της αξίας της ανακύκλωσης για το δάσος σήμερα

–  Ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν την προστασία του δάσους

 

 

 

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (γράψτε συνοπτικά τους πιο σημαντικούς):

–  Να γνωρίσουν τα παιδιά τι είναι το δάσος, τα στοιχεία που αποτελούν το δασικό οικοσύστημα (βιοτικά, αβιοτικά)

–  Να κατανοήσουν τις λειτουργίες του, τις σχέσεις αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης που υπάρχουν μεταξύ των στοιχείων του και τις προϋποθέσεις για την ισορροπία του οικοσυστήματος

–  Να διερευνήσουν και να ανακαλύψουν την επίδραση του δάσους και του πράσινου στην ανθρώπινη ζωή

–  να αντιληφθούν το μέγεθος των κινδύνων που το απειλούν

–  να έρθουν σε επαφή με το δάσος, να υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές προς αυτό.

–  να μάθουν την αξία της ανακύκλωσης για την εξοικονόμηση πρώτων υλών

 

 

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

–            Μέθοδος έρευνας πεδίου

–            Μέθοδος Project

–            Ομάδες εργασίας

–            Συνεργασίες με ΚΠΕ

 

 Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα υπάρξει διαθεματική προσέγγιση του θέματος και σύνδεσή του με τα διδακτικά αντικείμενα: γλώσσα, φυσική, κοινωνική & πολιτική αγωγή, εικαστικά.

 

 

Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ (6 μήνες):

Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος
( διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κ.λπ.)

1ος
ΜΗΝΑΣ

 

 

Επιλογή του θέματος – Προετοιμασία των ομάδων

2ος ΜΗΝΑΣ 

Διερεύνηση του θέματος από τους μαθητές και επιλογή ομάδων

3ος ΜΗΝΑΣ 

Ανακάλυψη, καταγραφή, χρήση δεδομένων από πηγές

4ος ΜΗΝΑΣ

Υλοποίηση δράσεων

5ος ΜΗΝΑΣ 

Πραγματοποίηση επίσκεψης

 6ος ΜΗΝΑΣ 

Παρουσίαση – Αξιολόγηση

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ …………6.…..ΜΗΝΕΣ

 

Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων:  1

Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων ειδικών/επιστημόνων/καλλιτεχνών στο σχολείο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έγκριση του προγράμματος μαζί με το έντυπο υποβάλλονται και:

1. Ονομαστικός κατάλογος των μαθητών & των μαθητριών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

2. Αντίγραφο της πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων & Διδασκουσών.

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ                                                                        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

Λυκουροπούλου Δέσποινα

Μαριόλα Μαρία                                                                          Ταξίδης Χρήστος