Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές Α/θμιας Εκ/σης

Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές

 

Ζάρρα-Φλούδα Μαρία, Σκέφτομαι … πιστεύω … νιώθω … φοβάμαι … θέλω … μπορώ … δεν ξέρω… ίσως να… (Προγράμματα συναισθηματικής και κοινωνικής υγείας) 

Μούσιου-Μυλωνά Όλγα, «Εργαστήρι Γλώσσας» του Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας: Η φιλοσοφία, το θεωρητικό υπόβαθρο και η οργάνωση λειτουρ­γίας των Ομίλων «Παραμύθι και Αφήγηση» και Κριτικός Γραμματισμός

Αθανασοπούλου Μαρία, Παίζω και μαθαίνω τη Γραμματική

Κωστούλας Αχιλλέας, Γκουρογιάννη Ιωάννα, Όμιλοι Αγγλικής Γλώσσας για μαθητές πρώιμης παιδικής ηλικίας: Μια μελέτη περίπτωσης

Ευθυμίου Σπυριδούλα, Βέργου Βασιλική, Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Πρώτες διαπιστώσεις

Μαντικού Σταματία, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καρβουνίδης Σαράντης, Λιάκου Βασι­λική, Οικονομίδου Βασιλική, Οι Όμιλοι, ένας νέος θεσμός στην Ελληνική Εκπαί­δευση: Αποτίμηση και προοπτικές

Αμαραντίδου Κυριακή, «Η εφημερίδα των Μικρών Συντακτών»: Εκπαιδευτικό Πρόγραμ­μα για τη διδασκαλία των κειμενικών ειδών στον Όμιλο για τον «Κριτικό Γραμμα­τισμό» του Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας

Πράμας Χρήστος, Γιαννογλούδη Ελένη, Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με κατεύθυνση την καλλιέργεια γνώσεων και ικανοτήτων για τη ζωή

Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα, Όμιλος Λογοτεχνίας

Ταξίδης Χρήστος, Η συμβολή της ιστορίας των μαθηματικών στη διδασκαλία και κατα­νόηση μαθηματικών εννοιών: Μια διδακτική πρόταση για τη θεσιακή αξία του αριθμού

Αντωνογιάννη Βασιλική, Το Ταξίδι του Παραμυθιού στον Χρόνο

Σωφρονιάδου Ελένη, Η διδασκαλία της Αγγλικής στην πρώιμη παιδική ηλικία: Διδα­κτικές πρακτικές στο 3ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου

Καϊκτσή Κατερίνα, Η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας μέσα από Λογοτεχνικά Κείμενα στο 3ο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Ευόσμου