Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές Β/θμιας Εκπ/σης

Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές

 

Φαρίδου Σμαράγδα, Εφαρμογή σύγχρονων αντιλήψεων για τη μάθηση και τη διδασκαλία – Χρήση εργαλείων υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας στα Θρησκευτικά

Ματσιώρη Άννα, Γκράτζιου Βασιλική, Η περίπτωση της AMALTHEA Company: Μια ιστορία διαθεματικής συνεργασίας ανάμεσα σε μια οικονομολόγο και μια φιλόλογο

Φύττας Γεώργιος, Πειραματικές δραστηριότητες Φυσικών Επιστημών σ’ ένα «ανοικτό» σχολικό περιβάλλον

Χατζηαντωνίου Δ. Παναγιώτης, Μελέτη ακουστικής απόδοσης σχολικής αίθουσας εκδη­λώσεων: Μία καινοτόμος εκπαιδευτική δραστηριότητα

Χατζηφωτεινού Αικατερίνη, Ρώσσιου Ελένη, Αξιοποίηση ενός καινοτόμου προγραμμα­τιστικού περιβάλλοντος για τη διδασκαλία των δομών ακολουθίας και επανάληψης στο Γυμνάσιο και το Λύκειο

Ζαρκογιάννη Εύα, Γλώσσα και Ιστορία στο σχολείο: Η κριτική επεξεργασία των ιστο­ρικών πηγών

Χατζηγιώση Μαρία, Πολιτιστικό Πρόγραμμα eTwinning στο πλαίσιο του μαθήματος των Γερμανικών

Σκαλοχωρίτου Γεωργία, Καραμανώλης Παναγιώτης, Οι «Όρνιθες» του Αριστοφάνη και ο τετραγωνισμός του κύκλου

Καλαμάτας Αθανάσιος, Σωτηρίου Σοφία, Δουκάκης Ιωάννης, Πίστη και Επιστήμη: άλλη­λοαποκλειόμενα ή αλληλοσυμπληρούμενα μεγέθη; Μία προσέγγιση της δημιουργίας του κόσμου και της θεωρίας της εξέλιξης

Σιδηροπούλου Ουρανία, Σενάριο Διδασκαλίας Γαλλικών «Οι Διακοπές»

Αβδελά Αικατερίνη, UNESCO και Π.Π.Σ. Κωνσταντίνος Καραμανλής για το Παγκόσμιο Πείραμα Νερού

Αχιλλέως Α. Κλαίρη, Παπαδόπουλος Π. Σταύρος, Φριλίγκος Στέλιος, Κεραμιδάς Κων­σταντίνος, Πολάτογλου Μ. Χαρίτων, Δημιουργικά Πειράματα Φυσικών Επιστημών προς μια Διερευνητική Εργαστηριακή Διδασκαλία