Ο ρόλος των Π.Π.Σ. στο εκπαιδευτικό σύστημα Β/θμιας Εκπ/σης

Ο ρόλος των Π.Π.Σ. στο εκπαιδευτικό σύστημα

 

Κουκουλάς Κωνσταντίνος, Καλλίνης Γιώργος, Το Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ένα διαρκές πείραμα

ΕΛΜΕ Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, Γλένης Σπύρος, Ο καθοριστικός ρόλος του εκπαιδευτικού για την έκβαση του θεσμού των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων