Μαθητικό Φεστιβάλ Ρομποτικής

Μαθητικό Φεστιβάλ Ρομποτικής (ΜΦΡ)

cleanlogo

Το ΜΦΡ αποτελεί μία πρωτοβουλία του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τη συνεργασία της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης, της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, της ΔΕΠΠΣ, του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και πολλών πανεπιστημιακών φορέων και διεξάγεται για πρώτη φορά. Κύριοι παιδαγωγικοί στόχοι της διοργάνωσης είναι η ενθάρρυνση των μαθητών στην ενασχόληση με την κατασκευή και τον προγραμματισμό αυτοσχέδιων ρομποτικών κατασκευών, στην ομαδική εργασία, στην ανάληψη πρωτοβουλιών, την καινοτομία και την ευρεσιτεχνία.

 

Αγωνιστικό Μέρος

Το αγωνιστικό μέρος του Μαθητικού Φεστιβάλ Ρομποτικής έχει κατηγορίες Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ). Σε κάθε κατηγορία συμμετέχουν ομάδες 2-4 μαθητών από ένα σχολείο. Η κάθε ομάδα πρέπει να έχει μαζί της το δικό της laptop για προγραμματισμό και το δικό της ρομποτικό εξοπλισμό, ο οποίος πρέπει να περιέχει έναν επεξεργαστή (π.χ. LEGO, ΑRDUINO ή οποιονδήποτε άλλο microcontroller), αισθητήρες και μηχανικά μέρη. Οι ομάδες επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν ως κατασκευαστικά υλικά οποιαδήποτε υλικά, αρκεί να είναι πλήρως αποσυναρμολογημένα πριν την έναρξη του διαγωνισμού. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε συνδετικά υλικά, συμπεριλαμβανόμενων και κολλητικών ταινιών, κόλλας κλπ και εργαλεία όπως κολλητήρι ή πιστόλι σιλικόνης (με υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων ότι επιτρέπουν τη χρήση των εργαλείων από τους μαθητές).

Το θέμα του διαγωνισμού δε θα είναι γνωστό από πριν και γι αυτό το λόγο, δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία προκειμένου να συμμετέχει μία μαθητική ομάδα στο αγωνιστικό μέρος, αλλά είναι αρκετό να έχει βασική γνώση προγραμματισμού και γνώση των ρομποτικών εξαρτημάτων που θα χρησιμοποιήσει. Το προγραμματιστικό περιβάλλον με το οποίο θα προγραμματίσει η κάθε ομάδα το ρομπότ της θα είναι ελεύθερης επιλογής της ομάδας.

Πριν την έναρξη του διαγωνισμού, η κάθε ομάδα θα παρουσιάζεται στο χώρο συναρμολόγησης που θα της δοθεί, στον οποίο θα υπάρχει ένα πολύμπριζο για ενδεχόμενη φόρτιση του laptop και του ρομπότ. Η ομάδα είναι υποχρεωμένη να επιδείξει όλο τον εξοπλισμό της (και τον εφεδρικό) πλήρως αποσυναρμολογημένο στους κριτές για να τον ελέγξουν.

Με την έναρξη του διαγωνισμού, θα ανακοινωθούν στις ομάδες τρία θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας και βαθμολογικής βαρύτητας και η κάθε ομάδα θα πρέπει να επιλέξει το θέμα στο οποίο θα διαγωνιστεί, έχοντας στη διάθεσή της 4 ώρες για να κατασκευάσει και να προγραμματίσει το ρομπότ. Οι μαθητές εργάζονται αποκλειστικά μόνοι τους, χωρίς καμία βοήθεια από οποιονδήποτε ενήλικα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων και οποιωνδήποτε έτοιμων προγραμμάτων ή οδηγιών κατασκευής, αποθηκευμένων στο laptop της ομάδας ή οπουδήποτε αλλού.

Μετά το πέρας των τεσσάρων ωρών και την παράδοση όλων των ρομπότ στους κριτές, θα ακολουθήσουν 2 αγωνιστικοί γύροι. Περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τον τρόπο διεξαγωγής και αξιολόγησης του αγωνιστικού μέρους, αναφέρονται στην αναλυτική περιγραφή παρακάτω.

Το αγωνιστικό μέρος θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου και Πρότυπου Πειραματικού ΓΕΛ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το Σάββατο 13/12/2014.

Πρόγραμμα Αγωνιστικού Μέρους (Σάββατο 13/12/2014)
09:00-09:30 Προσέλευση ομάδων στα γραφεία του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Περιοχή Στρεμπενιώτη, Νεάπολη).
09:30-10:00 Παραλαβή κάθε ομάδας από τον υπεύθυνο επόπτη της. Μετάβαση των διαγωνιζομένων και τακτοποίησή τους στις αίθουσες προετοιμασίας. Έλεγχος του εξοπλισμού των ομάδων. Αποχώρηση των γονέων/προπονητών.
10:00 Ανακοίνωση των θεμάτων και επίδοση της πίστας προπόνησης σε κάθε ομάδα.
10:00-14:00 Προετοιμασία του θέματος από τις ομάδες (διανέμεται ελαφρύ γεύμα στις ομάδες κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας).
14:00-14:30 Συγκέντρωση όλων (ομάδων μαζί με τον εξοπλισμό τους, γονέων, εκπαιδευτικών, εθελοντών κ.λ.π.) στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του σχολικού συγκροτήματος.
14:30 Επίσημη έναρξη του ΜΦΡ. Χαιρετισμοί και κλήρωση της σειράς των αγωνιζομένων στο αγωνιστικό μέρος και της παρουσίασης των εκθέσεων στο εκθεσιακό μέρος.
15:30 Έναρξη των αγώνων. Κάθε ομάδα θα εκτελέσει δύο αγωνιστικές προσπάθειες, ενώ θα έχει στη διάθεσή της μέχρι 20 επιπλέον λεπτά δοκιμών στο χώρο των αγώνων, για αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν την τελευταία στιγμή.
18:30 Εκτιμώμενη ώρα λήξης των αγώνων (με ενδεχόμενες παρεκκλίσεις, ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων που θα χρειαστεί να κάνουν χρήση του επιπλέον 20λεπτου).
18:30-19:00 Μπουφές. Συνεδρίαση Κριτικής Επιτροπής.
19:00-20:00 Απονομές – βραβεύσεις και λήξη αγωνιστικού μέρους.

 

Εκθεσιακό Μέρος

Το εκθεσιακό μέρος (με αξιολόγηση και βράβευση των καλύτερων εκθέσεων) του Μαθητικού Φεστιβάλ Ρομποτικής περιλαμβάνει την επίδειξη ρομποτικών κατασκευών οποιουδήποτε είδους, που έχουν κατασκευαστεί αυτοσχέδια από μαθητικές ομάδες. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των χρησιμοποιούμενων microcontrollers, αλλά όλη η κατασκευή θα πρέπει να μπορεί να στηθεί σε εκθεσιακό πάγκο διαστάσεων 1,20m x 1,20m.

Η κάθε μαθητική ομάδα που συμμετέχει στην έκθεση μπορεί να αποτελείται από 2 έως 10 άτομα και καλείται να παρουσιάσει στους κριτές την κατασκευή της και το πώς την έφτιαξε εντός 5 λεπτών, μόνο με προφορική επίδειξη και χωρίς τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων. Μετά το πέρας του 5λεπτου, οι κριτές έχουν δικαίωμα να κάνουν ερωτήσεις σε όλα τα μέλη της ομάδας, ώστε να διαπιστώσουν πώς εργάστηκε το κάθε μέλος και αν η ομάδα όντως έφτιαξε μόνη της την κατασκευή. Η κάθε έκθεση είναι απαραίτητο να συνοδεύεται και από ένα poster μεγέθους Α2 που να παρέχει πληροφορίες για το κοινό. Συγκεκριμένα στο poster θα περιγράφεται συνοπτικά η χρήση και ο τρόπος λειτουργίας της ρομποτικής κατασκευής, ο ρομποτικός εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε και σε συντομία ο προγραμματιστικός κώδικας.

Το εκθεσιακό μέρος θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Τέχνης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών την Κυριακή 14/12/2014.

Πρόγραμμα Εκθεσιακού Μέρους (Κυριακή 14/12/2014)
09:00-11:00 Προσέλευση ομάδων στην Αίθουσα Τέχνης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (Δημoτικό Κατάστημα Νεάπολης, Βενιζέλου 125, Νεάπολη) και στήσιμο των εκθέσεών τους.
11:00-13:00 Καλωσόρισμα και ανακοίνωση ομάδων που εκθέτουν τα έργα τους. Ώρα κοινού (γονείς, προπονητές και μαθητές βλέπουν τα έργα όλων των ομάδων).
13:00-15:00 Παρουσιάσεις των εκθέσεων στην κριτική επιτροπή, σύμφωνα με την κλήρωση του Σαββάτου.
15:00-16:00 Μπουφές. Συνεδρίαση κριτικής επιτροπής για την έκδοση των βραβείων. Στον ίδιο χρόνο οι ομάδες μαζεύουν τον εξοπλισμό τους.
16:00-17:00 Απονομές – βραβεύσεις και λήξη του εκθεσιακού μέρους.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ: mfr.sch.gr