Συνάντηση γονέων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 16:30-18:30 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση συνεργασίας γονέων με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας.