Εκλογές εκπαιδευτικών την Τρίτη 23 Μαΐου

Την Τρίτη 23 Μαΐου 2017 το σχολείο θα παραμείνει ΚΛΕΙΣΤΟ λόγω της διενέργειας εκλογών των εκπαιδευτικών για την ανάδειξη αντιπροσώπων τους.