Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων Α΄ Τάξης

12

Την Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρες 17:30 – 20:30 θα πραγματοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς της Α΄ Τάξης αναλυτική ενημέρωση.

Η παρουσία όλων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική.