ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Την Τετάρτη, 27/09/2017, στις 16:30 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση γονέων/κηδεμόνων με τους/τις εκπαιδευτικούς των τάξεων, πλην αυτών της Α΄ Τάξης. Στις 16:15 θα προηγηθεί ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων από τη διευθύντρια του σχολείου (στην ενημέρωση αυτή καλό είναι να παραβρίσκονται και οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών της Α΄ Τάξης).