ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΟΜΙΛΟΙ

Σχετικά με την λειτουργία των ομίλων στο 3ο ΠΔΣ Ευόσμου σας ενημερώνουμε για τα εξής:

  • Οι αιτήσεις για συμμετοχή στους ομίλους μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου προς αποφυγή ταλαιπωρίας στη  από σήμερα το μεσημέρι (μετά τις 14:00) μέχρι το Σάββατο 4/11/2016. ΕΔΩ.
  • Η επιλογή για φοίτηση μαθητών/τριων στους ομίλους θα γίνει μέχρι τη Δευτέρα 6/11/2017 από τους/τις υπεύθυνους κάθε ομίλου.
  • Οι όμιλοι λειτουργούν σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος αποτυπώνεται στη Γ1/146715/9-10-13 έγγραφο της ΔΕΠΠΣ.
  • Οι όμιλοι δεν έχουν χαρακτήρα επέκτασης των όσων γίνονται στο σχολείο.
  • Η φοίτηση των μαθητών/τριών σε όλους τους ομίλους είναι προαιρετική. Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών απαραίτητη είναι η αίτηση του γονέα και η σύμφωνη γνώμη του/της εκπαιδευτικού και του/της διευθυντή/ντριας του σχολείου, στο οποίο φοιτά το παιδί.
  • Η παραπάνω αίτηση θα κατατεθεί στο σχολείο στους/στις υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των ομίλων μετά την επιλογή των μαθητών/τριών.
  • Η μεταφορά των μαθητών/τριών από και προς το σχολείο γίνεται με ευθύνη των γονέων.

 ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Α) Κανονισμός λειτουργίας ομίλων.

Β) Έντυπο ΑΙΤΗΣΗΣ και ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ για συμμετοχή σε όμιλο.

Γ) Συνολική περιγραφή ομίλων.