ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20/11/2017 ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τη Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017το σχολείο θα παραμείνει κλειστό και δεν θα πραγματοποιηθεί καμία σχολική δραστηριότητα (πρωινή ζώνη, μαθήματα, ολοήμερο, όμιλοι). Τις ώρες αυτές, στο πλαίσιο ένταξης του σχολείου μας στη δράση «Επιμόρφωση για την Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, θα υλοποιηθεί πρόγραμμα ημερίδας των εκπαιδευτικών του σχολείου.