Παππούδες και γιαγιάδες αφηγούνται…

Η τάξη του Β’ 1 προσκάλεσε γιαγιάδες και παππούδες με σκοπό την εξιστόρηση χριστουγεννιάτικων εθίμων της παιδικής τους ηλικίας.

img_20171218_082936 img_20171218_082945 img_20171218_084839                        img_20171218_093110