Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κατασκευή διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κατασκευή διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος σε πλατφόρμα (MOOC), τεχνικής υποστήριξης (technical support) αυτού και παραγωγή-επιμέλεια e-book
%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7_%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82