Κλήρωση για την κάλυψη κενής θέσης μαθήτριας της Γ΄ Δημοτικού

Σήμερα, Παρασκευή 06.09.2019 και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου η κλήρωση για την κάλυψη κενής θέσης μαθήτριας της Γ΄ Δημοτικού. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης έχουν γνωστοποιηθεί στους/στις ενδιαφερόμενους/ες.