ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

3ο ΠΔΣ Ευόσμου

Σχολικό έτος 2019-2020

 Θα θέλαμε να επισημάνουμε στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών που φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του σχολείου μας ότι βάσει της νομοθεσίας οι ώρες αποχώρησης από το Ολοήμερο είναι μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15.00) ή μετά το τέλος της 3ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (16.00), ανάλογα με την ώρα που δηλώθηκε εξαρχής στην αίτηση εγγραφής. Αλλαγή στην ώρα αποχώρησης μπορεί να γίνει μόνο με νέα αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα. Αποχώρηση σε ώρα διαφορετική από τη δηλωθείσα μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και για πολύ σοβαρό λόγο (π.χ. ασθένεια, επίσκεψη σε γιατρό κτλ.), κατόπιν συνεννόησης με τη διεύθυνση του σχολείου. Τυχόν παρεκκλίσεις προκαλούν προβλήματα στη λειτουργία του σχολείου και εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των παιδιών σας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.